سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 90/8/5 | 7:32 عصر | نویسنده : هادی اخوانتاریخ : دوشنبه 90/8/2 | 6:14 عصر | نویسنده : هادی اخوان

  "خرچنگ سخت گیر ترین جانور درانتخاب همسر" روزنامه کیهان

این  پسر مش خیرالله کدخدای ده بالا ،باآن سبیل های دررفته وچخماقی اش جانوری است کشف نشده!باوجوداین همه تغییر وتحول درجهان وفراربن علی ودستگیری مبارک وقتل قذافی باورکنید که یک ذره ازاستبداد غیرقابل وصفش کاسته نشده .بااین اوصاف بیچاره هنوز مجرداست وسخت گیردرامرازدواج.مشارالیه که پشتش به پدرش گرم ونرم است، سال های اوج جوانی شرایط یک همسرخوب وایده آل رامانندقذافی توی یک دفتر چهل برگ نوشته واین طورشایعه شده الان توی چاپ یازدهم است.شرایطی سخت برای انتخاب همسرآینده اش برگزیده که اگر کل دنیارابگردند ،شاید لنگه ای از آن رانیابند ماکه چندروزپیش بعدازسال ها گذرمان به روستا افتاد اوراقی چنداز این دفتر به دستمان رسید که نوشته شده بود.همسر آینده ام ،باید1-قیافه ی بازیگران هالیودراداشته باشد.2-دماغش مثل دماغ همین بازیگر سینمای خودمان باشد.3-قداو از صدوهشتادسانت بالاترباشد4-لاغرواندامی5- سفیدپوست6-دارای فضایل اخلاقی 7-دارای موهای طلایی 8-آشپزماهر 9-مسلط به زبان خارجی و...

دردوهفته ی گذشته هم،یک دختربا تمام شرایطش یافتند چنان به خال دماغش گیرداده بودکه موجب تحیر حضارگردید.بااین اوصاف واحوال  نشریه ی کیهان درصفحات داخلی اش تیترزده :خرچنگ سخت گیرترین جانور درانتخاب همسر است."نه خیر؟!ماجانوری بدتر وسخت گیرترازخرچنگ می شناسیم. بیهوده باشخصیت خرچنگ هابازی نکنید!
تاریخ : شنبه 90/7/30 | 11:22 عصر | نویسنده : هادی اخوان"دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: اگر جریان انحرافی مشی خود را به گونه ای تنظیم کند که نظام دچار بن بست شود، و مصالح نظام اقتضا کند، احتمال برخورد سخت با این جریان قبل از پایان دوره ریاست جمهوری دور از ذهن نیست.
نماینده چناران و طرقبه تصریح کرد: این عده معتقدند جریانی که اعتقادی به مصالح کشور و منافع مردم نداشته باشد، در مقابل هر کاری اقدام به فرافکنی و برهم زدن آرامش جامعه خواهد کرد. بنابراین نباید هیچ بهانه ای بدست این جریان داد. هر تخلف و فسادی برخورد جدی شود و از سوی دیگر اگر جریان انحرافی به حال خود رها شود و تحت فشار قرار نگیرد، در وادی مفاسد بزرگتر فرو خواهد رفت. " سایت شرق

آرامش ماکه بالکل به هم خوردواقعاًهم کارنمایندگی کارزیانباری وطاقت فرسای است!.به جان عزیزخودم نه  خیال کنید حرف ازخودمان است ولی این عوام کوچه وبازار فرمایش ها می فرمایند که توی این ایام  قاراشمیش دم خروس راباورکنیم یاقسم حضرت عباس را!به هرصورت سری راکه دردنمی کند دستمال نمی بند ند.ازمن گفتن وازکلهم اجمعین نشنیدن! به خرجتان که نمی رود.؟!حالاشمابفرمایید ،ماکجای این مطلب گرانباررا امضاکنیم تاخیا ل مردم راحت شود که بااین جریان برخورد خواهدشد!

تاریخ : جمعه 90/7/29 | 10:57 عصر | نویسنده : هادی اخوان

  "دولت انگلیس اعلام کرد دارایی های سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و 4 فرد دیگر حامد عبداللهی، عبدالرضا شهلایی، علی غلام شکوری و منصور ارباب سیار را که آمریکا از آن ها به عنوان افراد دخیل در پروژه ی ترور سفیر سعودی در واشینگتن نام برده ،مسدود کرد." سایت  شرق 28/7/90

*ای دریغا ای دریغاای دریغ                        "   نیست اندرحسابشان یک پشیز "

 بدون درنظرگرفتن نثرذکرشده ،که موجب گشته ذوق شاعری شاعر یک دفعه ای گل کند،و درعالم خیال به سرایش این   بیت فرد بپردازد؛  تأکیدمان بیش تر  برروی این بیت می باشدکه باعذرخواهی از شاعربزرگ مولانا باید گفت که واژه ی "حسابشان " با سکون حرف "ب "اگرچه دوراز فصاحت کلام است ومخل کلام فصیح ولی درادبیات فارسی سابقه ی طولانی داردومسبوق به سابقه است. که به خاطر رعایت وزن شعروبرخی ازمسائل خصوصی که هنوزکشف وضبط نشده! شعرای بزرگ چون مولانا از آن استفاده می نمودند.درمصراع"درمیانشان برزخُ لایَبغِیان"کلمه ی "میانشان "برطبق همین اصول گفته وساخته شده است.مشکل قافیه ووزنش بمانددرجلسات بعدی به شکل مبسوط توضیح خواهیم داد.  

1-مثنوی معنوی ،دفتراول ،بیت 298
تاریخ : چهارشنبه 90/7/27 | 10:18 عصر | نویسنده : هادی اخوان

براساس خبرهای تأیید نشده، که ازگوشه وکنار به مطبوعات درز نموده کمبود تخم مرغ علاوه برعلت های گوناگونی که عزیزان اعلام نموده اند؛ دلایل دیگری داشته ، به خاطر امنیتی بودن آن تاامروز فاش نشده بود ،که امروز پرده ازاسرارآن برداشته شده است .خبرهای غیرموثق حکایت ازآن دارد که مرغ های خانگی باصدور بیانیه ای خواستار برآوردن خواسته هایشان شدند وتامشخص نشدن شرایط حاضر به تخم گذاشتن نیستند .ما که بااین عقل سلیممان نتوانستیم بفهمیم که آن ها این شرایط رااز کجا یافته اند. از قرارمعلوم انیمیشن "فرارمرغی "که چندروز پیش ازسیما وهمچنین ازشبکه های ماهواره ای پخش شده تأثیرش راگذاشته است .مرغ های خانگی در بیانیه شان که از شبکه های آن طرف آب ودرسایت های اجتماعی فیس بوک وتویتر انعکاس داشته، خواسته های خویش را به شرح ذیل بیان داشته اند:

*تشکیل اتحادیه ی مرغان آزاداندیش

* برقراری شرایط انتخابات آزاد

*آزادی مطبوعات

*آزادی مرغ های سیاسی دربند

*برابری کامل مرغ وخروس ها

*دلجویی ازمرغ های آسیب دیده

*آزادی پرطلا فیلم ساز سینما

*حذف کامل مالیات برارزش افزوده

*ایجادفضایی بازسیاسی

گویا بسیاری نیز خواستار تجهیز بیمارستان های دولتی برای پذیرش مرغ هادر عمل سزارین برای تخم گذاشتن شدند که وزارت بهداشت آن راقویاًتکذیب نموده است!

دراین بین کشور برادر ترکیه که این روزها نقش میانجی گری در صلح خاورمیانه رابرعهده گرفته تا مشخص شدن خواسته های مرغ ها، حاضرگشته به اندازه ی کافی  تخم مرغ ارزان به قیمت نرخ دولتی دراختیارمان قراردهد؛ برای همین قیمت تخم مرغ ها در چندروز گذشته به شدت ارزان شده است!
تاریخ : دوشنبه 90/7/25 | 10:2 عصر | نویسنده : هادی اخوان

برخی ازدوستانمان کارشان شده طرح سؤال .همین که یک مسئول یاوزیری دهان نازنینش را بازکرد وسخنانی فرمودتا درصحیفه ی روزگارثبت وضبط گردد ؛همین آقایان هزاران علامت سؤال دربالای کله ی مبارکشان ایجادمی گردد وآخرش هم بدون هیچ مطالعه وکنکاش درموضوع، مته برخشخاش می گذارند ومصدع اوقات شریفمان شده وسرآخر پاسخش را ازمامی پرسند ومی خواهند این یک ذره روابط دوستانه یابه شکل ادبی تر،تتمه ی دوستیمان را ازبین ببرند .آخرش فکرنمی کنند که گذر پوست روزی به دباغی می افتدآن وقت این برادران مسئول گیر می دهند ؛مگر شمانبودیدکه اسرارما رابرای مردم هویدا می کردید؟حالاعواقبش راببینیدو نوش جان بفرماید.

همین  دیروز یکی ازدوستان ، بریده جریده ی کیهان رابرداشته وتمام روزنامه ی پرمحتوا راقیچی نموده تامطلبی از برادر حاجی بابایی را مانند پرچم ابوسفیان علم کند! که روزنامه ازقول ایشان تیترزده:  "تاکید حاجی بابایی بر توسعه ورزش حرفه ای در مدارس"باورکنید؛چنان باغیظ می فرمود:که ما درفراهم کردن ساده ترین امکانات ورزشی چون توپ فوتبال درمدارس وامانده ایم چه طورمی خواهیم  ورزش رادرمدارس حرفه ای کنیم؟ماکه حریف ایشان نشدیم وبه خاطرمشغله وحرفه، شایدبرای رسیدن به پست معاونت یا ریاست مدرسه یامجتمع گذرمان به ایشان بیفتد !ازجواب دادن عاجز شدیم شما اگرپاسخی درخور برای این دوست مان دارید بفرمایید که دربرابر خشم وتندی سؤالشان دستانمان رابالابرده ،سپرانداخته ایم.
تاریخ : یکشنبه 90/7/24 | 5:56 عصر | نویسنده : هادی اخوان

خیال کردند که بیکار این جانشسته ایم وکارمان شده به این وآن گیربدهیم وانتقادکنیم ،یا کارهای جدید برای همکارانمان خلق کنیم ،هرگزوحاشا !که مااین کاره نیستیم ونخواهیم بود. هرگز نمی گوییم وگیرنمی دهیم که سازمان غذا ودارویی که این روزها آغازبه کارکرده سازمانی  بااین همه عریض وطویل، ازرییس ومعاون وکارمندانش فایده ای ندارد وآتش زدن  به پول بیت المال است .هرگزهرگز ازخوبی های چنین سازمانی نوتأسیس چشم نمی پوشیم که می تواند راهگشای خلق سازمان هایی چون ؛سازمان خواب وبیداری گرددکه تأسیس آن را بایدبه فال نیکوگرفت .اکنون که بحمدالله سازمان غذاودارو،تأسیس گشته وبه قوت خودباقی است می تواند فارغ بال بدون درگیری باسازمان های موازی به توصیه های غذایی ودارویی مردم بپردازد تاذائقه وسلیقه ی مردم تغییرکند وبیهوده این قدربه تخم مرغ گیرندهند.آخرغیرازنیمرووآش وماکارونی ،غذاهایی دیگری چون بستنی طلایی وجوداردکه خیلی مفیداست ودر رفع سرطان مؤثر.
تاریخ : جمعه 90/7/22 | 1:50 عصر | نویسنده : هادی اخوان

  "وزیراقتصاد:اختلاسی درشبکه ی بانکی رخ نداده است."

                                                                 به نقل ازسایت ها

"ضمن  عذرخواهی ازآقایان جهرمی ،آریا به خصوص آقای خاوری که برخلاف سخن معاندان ،برای زیارت وتبلیغ به کاناداتشریف بردند ؛خواهشمنداست ماراکه به همه شمانسبت ناروای اختلاس زده ایم؛ ببخشید وحلال کنید.همان طور که پس ازکشف دولت یا قوه ی قضائیه یامجلس ازاختلاس که دقیقاًکاشف به ثبت کشف خویش موفق نشده است،وزیراقتصاد ازمطالعه ی پرونده ها وخاک خوردن بسیارموفق به کشف تازه ای شده که برهمه کشفیات خط بطلان کشیده است .ایشان با همان روحیه ی والای پهلوانی باصلابت تمام ! عنوان داشتند :اختلاسی رخ نداده است .بنابراین جای هیچ گونه ملالی نیست.
تاریخ : جمعه 90/7/22 | 12:13 عصر | نویسنده : هادی اخوان

  "دریافت هرگونه وجه به هرنامی ازدانش آموزان ممنوع است وپیگردقانونی دارد."

                                                              وزارت آموزش وپرورش"

مدارس بدون مشارکت جدی مردم واولیای دانش آموزان نمی توانند فرایند تعلیم وتربیت رابه خوبی عملی سازندوبه اهداف خوددست یابند...

ازتلاش های ارزنده ی ادارات آموزش وپرورش ونیزمدیران مدارس درجذب بیش از6 میلیاردریال مشارکت های اولیا درسال تحصیلی گذشته ،تشکرمی شود.شایسته است اسامی مدیران موفق با ذکر میزان مبالغ وهدایای دریافتی مردمی جهت پیگیری وصدور تقدیرنامه به گروه انجمن اولیا ومربیان اداره کل ارسال شود.

                                                                          "بخش نامه ی ارسالی "

*درزبان امروزی کمک های مردمی،مشارکت های مالی وهدایای اولیا برابراست بادریافت وجه از دانش آموزان .     "قربان برم خدارا                یک بام ودو هوارا"
تاریخ : پنج شنبه 90/7/21 | 5:41 عصر | نویسنده : هادی اخوان

نامه ی وارده:

برادربزرگوار

استدعاداریم باتوجه به این که موضوع وعده ی داده شده ی "اهدای زمین هزارمتری "راپیگیری ،مطالعه وکالبدشکافی نموده ایدوبه تمام زیروبم آن اطلاع کافی ووافی دارید ،برای تنویرافکارعمومی ،دوخط یابیش تر مرقوم فرموده،موضوع چی به چی است؛وچه کاسه ای زیرنیم کاسه این وعده وعید هاقرارداردتاآبروی چندین ساله ی ماکه مجبور شده ایم صورتمان راباسیلی وگاهی باموادافزونی چون سرخاب سرخ نگه داریم حفظ گردیده ؛وبالکل خیالمان از هرجهت وسووسمت آسوده گردد وزهی خیال خانه دارشدن راکه در سر می پزیم رهاساخته، که این روزها خیل ذکورواناث مستأجرین ،ازاین وعده های آبکی!دندان حسرت برلب گزیده وانگشت حیرت بردندان .پاسخ جنابعالی مرهمی بوده برزخم ها  یاآبی برآتش حسرتمان .هرچه باشد موجب امتنان این خیل عظیم خواهدبود.

                                                                       بی خانمان های کشوری

 

عزیزان بهترازجان

ازآن جاکه اصل برحفظ آرامش بوده ،وکشوراکنون درگیر مشکلاتی بزرگی چون رسیدگی به پرونده ی سه هزارمیلیاردی است که اززمان مادها به این طرف بی سابقه بوده ،تامشخص نشدن پرونده ومشخص نشدن افراددخیل واحضارشان، که تعدادشان به گفته ی یکی ازکارشناسان آمار ازاحصاخارج شده؛کلیه ی وعده وعیدها به حالت تعلیق درآمده است .بی خود جوگیرنشده ویقه ی صاحب خانه ی محترمتان راازبالابه پایین جرندهید که مابا مسئولین مربوطه این جانشسته ایم وهمین طورپشت سرهم خودمی گوییم وخودمی خندیم! مصدّع نشده واوقات عزیزان راباحواله ی سخنان گذشته مکدّرنفرمایید.             

                                                                                       باسپاس