كل عناوين نوشته هاي هادي اخوان

هادي اخوان
[ شناسنامه ]
(طنز)نامه كري به ظريف ...... يكشنبه 94/10/6
(طنز)مرتضوي زائر كربلا!! ...... دوشنبه 94/9/23
(طنز)دكل گمشده چه شد!؟؟؟ ...... سه شنبه 94/9/10
گزارشي ازسفرديدارباعارف ...... پنج شنبه 94/9/5
(طنز)موي گنديده تندروها!!!!! ...... پنج شنبه 94/8/21
(طنز)پرسش هاي بي جواب وزيرراه!!!! ...... يكشنبه 94/7/19
(طنز)شب عزاي دولت!!!!! ...... شنبه 94/6/28
(طنز)شادي مردم وارزاني مرغ!!! ...... چهارشنبه 94/5/14
(طنز)بابك زنجاني ودكل گمشده!!! ...... سه شنبه 94/5/6
(طنز)كدخدا وارزاني اتومبيل!!! ...... چهارشنبه 94/4/31
  ==>   ليست آرشيو شده ها