سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 90/3/24 | 10:44 عصر | نویسنده : هادی اخوان

این روزها از خنده روده بر شده بودیم ؛آخراین هموطنانمان باورشان شده بود که من مادر مرده ی گردن شکسته، از علم اقتصادوسیاست  کلی چیزمان می شود .همین طور مثل باران بهاری برایمان نامه فرستادند ودرخواست نمودندکه دربعضی ازامور راهگشایشان باشم. خودمان مشکل خودمان را نمی توانیم حل وفصل کنیم شدیم حلّال مشکلات مردم. تازه این آغاز راه است ،از خارجه یکی تماس گرفته بودکه این روزها اصلاً اشتهایش کور شده وباید چه کار کرد؟خجالت که نمی کشند ماراآچارفرانسه گیر آوردند.

نمی دانیم این وزرای محترمان به خصوص وزیراقتصادمان باآن گوش های شکسته شان چه کاره هستندکه ماباید پاسخ گوی مسایل اقتصادی باشیم .(در بین نامه هاچشمم به نامه ای خورده که نامی ازوزیر اقتصاد برده بودوحتماً ندانسته بنده بالکل با نام وقاقیه ی ایشان حساسم.)

بااین حال قمپز سیاست دانی و اقتصاددانی از خودمان در می کنیم ،وبا برافراشتن قدوسینه به سمت  نامه ها ی تلمبارشده رفته، وبرحسب وظیفه وطبق برنامه ی صبح وورزش که مخ افرادی رابه خاطرچندجایزه ی ناچیز به کارمی گیرند وآنان را دورهم جمع می نمایند، دست دراز نموده وبا حسی تماماً ناسیونالیستی نامه ای را برداشته تا به خاطرضیق وقت وپرداختن به امورمهم دیگر بتوانم به این یک ،پاسخی درخور دهم .

نامه ی وارده:

سرکار عالی 

خواهشمند است با توجه به درگیری مجلس محترم با دولت و برای جلوگیری از بالا رفتن تنش چه راهکاری ارائه می دهید ؛تا خیال مان آسوده گردد وخواب به چشممان رجعت نماید.

                                                                       مستدام باشید .

در اوج ادغام وزرات خانه ها بهترین رویه آن است که قوای محترم نیز درهم ادغام گردند .مجلس به کل منحل ودردولت ادغام شده یا دولت فخیمه منحل ودرمجلس  ادغام شود . خواهید دید تنش کاملاً رفع خواهدشد.یا به شکل آزمایشی هردوقوا منحل اعلام گردند، خواهیددید آب از آب تکان نخواهدخورد. همین راهکار راهزاران سال پیش انوشیروان ارائه داده بود که به "عادل" معروف شد.امید است بعدازاین آسوده بخوابید .شب خوش .پاسخ تمام .