سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 90/3/10 | 8:56 عصر | نویسنده : هادی اخوان

اگربخواهیم به خوانندگان  جراید مختلف پاسخگوباشیم ،همین الان با قاطعیت اعلام می کنیم که نمی توانیم وازتوان ماخارج است.خیال کردند مثل بعضی از آقایان هستیم که همین طور پشت سرهم وعده ووعید بدهیم که می توانیم .یابه این خوانندگان جراید پاسخ های دهیم که  فقط خودمان متوجه آن شویم نه کسان دیگر! حقوق میلیونی را آن هامی گیرند جوابش راماباید پس بدهیم! اصلاً به ما دخلی ندارد.

بنابراین سؤال یکی ازخوانندگان را درجریده ی وزین جام جم درستون" حق باشماست " که پرسیده بود" چرا هزینه ی پست چندبرابرشده است؟ شکایت این گرانی را باید به کجاارجاع داد؟" نزدمسئول محترم برده تا  فرمایش ایشان را به گوش جان بشنویم .بعداز توی نوبت ایستادن واین که ایشان درجلسه تشریف دارند،مرقوم فرمودند: خوب برادر من! شمامگرزندگی ندارید. یک کمی دوروبرت را نگاه کن دو چیزی که ارزان شده را فقط اسمش رابنویس تابه شما جایزه بدهیم. مگر شما بیکارید ؟این همه سؤال توی دنیا وجوددارد آمدید این اداره پست راگیردادید؛ با این همه هزینه بالا .اصلًابه شما کی گفته پست کنید ؟وای به حالت اگردست مان به شمابرسد!! هرجایی که خواستی بروشکایت کن . حالا که این طورشده ازفردا هزینه اش راچندین برابرمی کنم ؛ببینم چه اتفاقی می افتد؟.  یک بلایی به سرت می آورم که تاحالاندیده باشید .بیکار! ....چه کسی نام این ستون راگذاشته حق باشماست؟ خجالت بکش!...

 خوب توجه نمودید.یا جوابگو نیستند اگر هم چیزی می گویند به این شکل وشمایل است. جملا ت قصاری چندی نیز نثار خواننده عزیر فرموده که مابرای حفظ آبروونزاکت از ذکرآن هامعذوریم.