سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 90/2/31 | 11:33 عصر | نویسنده : هادی اخوان

-اصلاٌچه معنی دارد ؟هرچه سؤالهای سخت سخت است ازمامی پرسید .مگرتوی این کشور کارشناسی ،دیپلمه ای،سیکلی پیدانمی شود به سؤالت جواب دهد؟حالا که آمدی زبان لاکردارت رابازکن  بپرس چه می خواهی؟

-می خواستم بدانم که شنیده اید وزیر آموزش وپرورش که این روزهاجسم مبارکش ازترکش ادغام به دورمانده ،چی فرموده؟

-حالا جان به لبم کردی بگو یا از روی روزنامه ات بخوان که ماهم ملتفت شویم.

-فرموده :برای بازنشستگی پیش ازموعدفرهنگیان ،یک ریال هم اعتبارنداریم.

-خوب جان کندی تا این خبرراخواندی .به این هم میگی خبر.ازقدیم الایام این وزارت آموزش وپرورش بوده معضل.یا زیادی هستند یا بودجه ندارد،یاصدتامشکل دیگر.هرکس که بازنش دعواگرفته آمده توی وزارت آموزش وپرورش .از سویی می گویند اساس مملکتمان راهم همین آموزش وپرورش زواردررفته مان می سازد.

-حالا بفرما برای این کسری بودجه چه کارکنیم ؟فکری ،نظری ،رأیی، پیشنهادی.

-می گویم وباز هم می گویم کار را بایدبدهند به کاردان !حالاکه وزیرمحترم نفت ،آقای مسعودمیرکاظمی ،بیکارتشریف دارند؛  یک چندوقتی سرپرستی وزارت آموزش وپرورش رابرعهده بگیرند؛ تاببینید که چه هاخواهدکرد! آموزش وپرورش ژاپن  هم به گرد پای ما نمی رسد!!!