سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
تاریخ : یکشنبه 90/3/15 | 6:45 عصر | نویسنده : هادی اخوان

این "مش رجب " شخصیت نوشته های ما که خوب یادتان مانده است. ازویژگی های شخصیتش هرچه بگویم باز هم کم گفته ام .اصلاً ایشان رابرای این ساخته اند که همیشه چشم نهادی ، حرفی ازدهان فلان مقام بیرون خیزد ، ایشان  فوراًازکرانه بجستی وفرصتی جستی والمی بزرگ بدین چاکررساندی وآن گاه لاف زدی که فلان رامن فروگرفته ام.علاوه براین چیزهایی که عنوان داشتم ایشان خروس نابهنگام هم تشریف دارند .تامی خواهیم بدون دغدغه باشیم ولحظه ای آرامش داشته ،فک لاکردارش به حرکت درمی آید وقوه ی ناطقه اش گل می کند وآرامش من گردن شکسته را منغض .

گفتم :حالا چه شده که داد و هوار به راه انداخته ای ؟بنال !

می گوید : شنیدی که وزیربازرگانی، شروع به گله وشکایت نموده وبه شکل مبسوطی پنج علت افزایش قیمت هارابرشمرده است ؛وفرموده: وزارت بازرگانی مسئولیتی درواردات محصولات کشاورزی ندارد؟

می گویم :حال مقصودنهایی اش چی بوده؟

می گوید: مقصودازاین پنج علت این بوده وزارت بازرگانی ازهرگونه افزایش قیمتها  وواردات کالا مبری است !

گفتم : باید به چنین وزیری به خودمان ببالیم که سراسر جهان رابگردیم لنگه ی آن را پیدانخواهیم کرد . اصلاًکی گفته گرانی کالا مقصرش وزارت بازرگانی است ؟وانگهی تا الان وزیری دیدی که اسمش راگذاشته وزیر بازرگانی وبگویدواردات محصولات هم به ماربطی ندارد؟! پس این آقایانی که خداوند سلامتشان بدارد ؛واسمشان راگذاشته اند آقا زاده ها ومفسدین اقتصادی مگر مرد ه اند که بگذارند زحمت وزارت بازرگانی زیادشود! وکالاها ی مصرفی را وارد نماید!سرشان برود این زحمت را به چنین وزیری نمی دهند! ازسویی  قیمت کالاهم  برمی گردد به دوران کیومرث،هوشنگ شاه وضحاک ؛چرا نمی روند ازآن سر،جلوی گرانی رانمی گیرند .این گرانی هم که وجودداردهمه اش" مصنوعی" است  ؛طبیعی که نیست ، وزیرمان خودرا به زحمت انداخته و جوابگو باشد!