سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 90/3/19 | 5:17 عصر | نویسنده : هادی اخوان

  "علی مطهری :سؤال از رییس جمهوررابا 90امضا به جریان می اندازیم." به نقل ازجراید

"رییس جمهور:درمقابل تهمت ها ،افتراهاو پرسش ها سکوت اختیارمی کنیم." به نقل از جراید

امروز دیگرخلقمان خیلی تنگ است .به این آقای علی مطهری سلام رسانده وبگویید ؛مگرخبر ندارید فلانی بعداز تحولات چندروز گذشته وتأمل دراین معنی ،مصلحت آن دیده که درنشیمن عزلت نشسته ودامن از صحبت فراهم چیده ودفترازگفته های پریشان پاک نموده است. وتااطلاع ثانوی عزم کرده ونیت جزم ،که بقیت عمرمعتکف نشیند وخاموشی گزیند.

 پس بس است وی پاسخ گونیست وبیهوده رنج مبر. تونیز اگرتوانی ،سرخویش گیر وراه مجانبت پیش .بهترآن که ازگل بستان هنوزبقیتی باقی است ؛دامن  کاغذ شکایت بریخته وبرای نزهت ناظران وفسحت حاضران چند برگ از کتاب برنامه وبودجه ی سال 90 که بادخزان برورق اودست تطاول نباشد وگردش زمان ،عیش ربیع آن را با طیش شماها مبدل نمی کند ،باخود برده ومطالعه بنمایید ؛شاید ثمربخش واقع گردد .وبه زحمات ایشان واقف ودست ازشکایت  وپرسشش بردارید، که بزرگان  گفته اند: زمان مجلس شورای اسلامی را _چنان که دانی-بقایی ووفایی نباشدوحکیمان گفته اند: هر چه نپاید ،دلبستگی رانشاید.