سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 89/9/16 | 8:48 عصر | نویسنده : هادی اخوان

این سهمیه بندی بنزین ، گرچه مزایای بیشماری داشته است ولی جغرافیای خواستگاری وزن و شوهر را به کل نابود کرده است . ازدواج با دختران شهرهای دور از ذهن مردم به کلی پاک شده است . با چنین سهمیه ی بنزین که هراز چند گاه از مقدار آن کاسته وبر قیمتش افزوده می گردد؛ رفت وآمد های دوران نامزدی، بله برون ها ،خدمت مادر زن گرامی رسیدن وچهره ی منور اورا ملاقات کردن و اعزام زن به خانه ی پدری به طور کامل ملغی تلقی گردیده وکان لم یکن  می گردد.از سوی دیگر کوچ کشی اقوام همسر مکرمه با نیت ده روزه و به بهانه ی نداشتن بنزین ،همسر گزینی از شهرهای دور را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است .