سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : پنج شنبه 90/1/18 | 11:54 عصر | نویسنده : هادی اخوان

رییس جمهوردرجمع پرشورمردم کرمانشاه: امسال باایجاد دومیلیون وپانصدهزارشغل جدید ریشه ی بیکاری راازبین خواهیم برد."

وزیربهداشت درکنفرانس خبری، درمورد مصرف زیاد کشک به مردم هشدارداد.