سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 90/3/22 | 6:32 عصر | نویسنده : هادی اخوان

حالا بگواین هدفمندی یارانه ها فایده ای نداشته،اگرخوب بنگری متوجه می شوی ،عزیزم داشته، ولی جنابعالی نمی خواهی ببینی  ودرک کنی . کوآن چشم حقیقت بین!! مگرنگفته اند باتشکیل هدفمندی یارانه ها، ده ها چه !البته صدها فرصت شغلی ایجاد می شود که تاکنون اصلاً خبری ازآن هانبود ه است؟. وبا ایجاد چنین شغل هایی چه آدم هایی نان خواهند خورد!  وچه افرادی سرکارخواهندرفت!که حتی فکرکردنش هم  مشکل وتشکیل چنین فرصت هایی سخت است.

می گویید منظورتان چیست؟ لابد منظورتان این بازار سکه وارزودلاراست که بانک مرکزی فخیمه! باگران نمودن ارز موفق به تشکیل صدها فرصت شغلی دیگر  شده است؛ به طوری که  هرکه می خواهد اوقات فراغتش را سپری کند ؛چند هزاری به دست مبارکش می گیرد ودوربازار فریاد برمی آورد: دلار،دلار خریداریم . ناچ! منظور بنده "تشکیل کمیته وصول مطالبات قبوض دراستانداری ها است." که خبرش در جراید شوری برپاساخته.اصلاً  فحول علمای اقتصادهم  فکرش را نمی کردند چنین کمیته ای تشکیل گرددو صدها وهزاران  نفر رزق وروز ی بخورند .

تازه این اول راه است در کنار این کمیته ی پربرکت !شغل های جانبی دیگر کشف خواهد شد وبه یاری مسئولین می توانیم بااین فرصت های شغلی مکشوفه،ریشه ی بیکاری را به سرعت بخشکانیم.

لازم به ذکر است حضور دراین کمیته ها کارهرکه نیست شماره های استانداری ها را اشغال نفرمایید ونان اعضا ی کمیته محترم را آجرنکنید وگرنه خلقمان بدجوری تنگ می شود!!!