سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
تاریخ : پنج شنبه 90/1/18 | 3:31 عصر | نویسنده : هادی اخوان

هرگونه افزایش قیمت کالاها غیرقانونی است."    ( روزنامه کیهان به نقل ازمعاونت  بازرسی ونظارت سازمان حمایت ازمصرف کنندگان 17/1/90 )

 به روی چشم!بایدخدمت معاونت بزرگوارعرض کنیم کسانی که ازاین فرمان تخطی می نمایند،عقلشان می رَسَه ولی

زبانشان....

گوینددر نهضت سوادآموزی ،معلم ازنظافت وتمیزی برای دانش آموزانش که اکثراًپابه سن گذاشته بودند؛ سخن می

 گفت، که چه قدرتمیزی خوب است .درهمین حال گربه ای روی دیواری کنارپنجره ی کلاس مشغول تمیزکردن  کردن

 خودش بود وبه بدنش ازجمله نشیمنگاهش زبان می زد وآن رامی لیسید.معلم نهضت روبه شاگردانش نمود وگفت همین

 گربه راببینید؛ چه قدربه فکرتمیزی خودش است .شما بایدنظافت راازاین گربه یادبگیرید وکمی هم به فکرتمیزی

خودتان باشید.درهمین هنگام دانش آموزمسنّی که بسیارکثیف بود گفت :آقای معلم ماهم دوست داریم مثل این گربه

 تمیزباشیم عقلمان می رَسَه ولی زبانمان به کانمان نمی رسه. !!!

همه افراد ارزانی رادوست دارند ولی کوعمل!!!!!!!!!!!