سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
تاریخ : شنبه 89/10/18 | 3:20 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

فرهنگیان عزیز کشورمان اگر یک کمی ژرف نگری داشته باشند وخوب به واقعیّت امر توجه نمایند، آن وقت خواهند فهمید از چه جایگاه والایی در بین جامعه برخوردارند ،که خود از آن غافلند.تنها یک مورد کوچکش توجّه به عیدی این عزیزان است، که از ماه ها قبل در صداوسیما ونیز در روزنامه های مختلف خبرآن به بیرون درز کرده است .ماه ها قبل ازرسیدن به عید،از  روزنامه های سیاسی واجتماعی گرفته تامجلات خانوادگی ،هفته نامه ها ،ماه نامه هاو...حتی روزنامه های ورزشی ،خبرعیدی فرهنگیان رادرجامعه انعکاس می دهند. در چند روز گذشته تیر زده شد "قبل ازعید، عیدی فرهنگیان پرداخت خواهد شد."بمیرم برای کارمندان دیگر ازلشکری وکشوری که مثل فرهنگیان عیدی شان را بعد از عید دریافت می کنند! بسیاری از مردم باورشان  شده ،که تنها فرهنگیان هستند که از دولت حقوق دریافت می دارند وبقیّه تنهابرای رضای خدا برای دولتشان خدمت می کنند.

در همین چند وقت پیش پرداخت عیدی فرهنگیان ازچنان انعکاسی برخورداربوده که تنها به قسمتی از این نشریات اشاره می شود.

روزنامه جمهوری :عیدی فرهنگیان قبل ازعید پرداخت خواهدشد.

روزنامه ی اطلاعات: عیدی فرهنگیان دراسفندماه پرداخت خواهد شد.

روزنامه ی شرق(آخرین شماره ):ماعیدی فرهنگیان را به آن هامی دهیم .

روزنامه ی کیهان:اصلاح طلبان با پرداخت عیدی فرهنگیان تاقبل از عید مخالفت کرده اند.

روزنامه ی رسالت به قول ازرییس آژانس اتمی: هیچ گونه اشکالی در فعالیّت های پرداخت عیدی فرهنگیان درایران دیده نشده است .

روزنامه ی مردم سالاری :اختلاف دربین اصولگرایان درپرداخت عیدی فرهنگیان.

روزنامه ی ورزشی گل به قول ازقطبی :"اگر عیدی فرهنگیان تاقبل از عید پرداخت نشود به ایران بر نخواهم گشت.

روزنامه ی خبرورزشی به نقل ازاردوی تیم ملی درقطر: اگرعیدی فرهنگیان را قبل ازعید بدهیددر قطر اول خواهیم شد.

مجله ی خانواده: بیشتر اختلافات خانوادگی وطلاق به خاطرعدم پرداخت عیدی فرهنگیان است.

فصلنامه ی ادب :شاعران سبک هندی به پرداخت عیدی فرهنگیان توجه خاصّی داشتند وبه صورت تمثیل آن رادراشعارشان منعکس نمودند.

دوفصلنامه...

این ها تنها شمّه ای ازتوجه به قشر زحمت کش فرهنگیان است وبایستی قدر این بذل توجّه رادانست.