سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
تاریخ : چهارشنبه 89/12/25 | 10:33 عصر | نویسنده : هادی اخوان

گفته اندکه عمرآدمی مثل طلا بوده است ودرتبلیغات وسیع نیز توی بانک ها عمرآدمی درروی ترازو بسیار وزین تراز طلا وجواهری است که درکفه ی دیگر آن قراردارد. ولی می توان ازاین چنددقیقه عمر گذشت ولی از بودجه ی وهزینه ی بیت المال نمی شودگذشت .منظورم همین برنامه های پرمحتوای گزارشگرانی است که درسطح شهر ولو شده وبا سؤالاتی عجیب وغریب حیثیت صداوسیما را نه تنها مخدوش می کنند بلکه میلیون ها بودجه بی زبان  صرف چنین برنامه هایی شگرف می گردد.سؤالاتی چون  عید به کجامی روید ؟ ویا ،بهاررادوست دارید ؟ویا هواسرداست؟ واگرگرم بود چه می شد؟ ودهها سؤال دیگر که نه تنها پرسش به آن ها نیاز به هوش وذکاوت بسیار است بلکه ازچنان جذابیت خیره کننده ای برخوردداراست که بیننده رامقابل تلویزیون میخ کوب می کند.همین عقل کل محله (که ذکر خیرش درنوشته های گذشته بود)هنگامی که معضل راباایشان درمیان گذاشتم چنین فرمودند :که این طورها هم نیست که مستقیم از بیت المال هزینه گردد بلکه قسمتی از آن ،از تبلیغات چندین ساعتی  صداوسیمااست ومقداری هم ازجیب مبارک رییس صدا وسیما وکمی  هم ازجیب مبارک مجری هزینه می گرددکه قصدتبلیغات در کاندیداتوری مجلس را داشته.... بروجانم ،بیسوادی ونیاز به مطالعه ی بیشتر داری !!!