سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 89/10/6 | 12:4 صبح | نویسنده : هادی اخوان

ما هرزمان به این آقای  مهندسمان خطاب می کردیم شماکه کبّاده ی فضیلت می کشیدوازهمه چیز دنیااظهار علم وآگاهی می فرمایید دوکلمه در موردماهواره لب به سخن بگشایید تاببینیم نظرتان چیست؟ دیدیم چنان لبانشان راگازگرفته اند وبه سروصورتشان می زنند انگار که اتفاق وحشتناکی افتاده باشد. با همان حالت هم بیان می داشتند: هرگز درمورد چیزهای "غیرمجاز" سخن نخواهم گفت. گفتیم مگرنه این است که گرداندگان حدود 3000کانال قابل دریافت درآسمان های پاک کشورمان!تمام فکروذکرشان این است که جوانان مان رااز راه به درکرده ؟حتماً آن ها بیکارند،ونمی شود ازبین این هزاران کانال ماهواره ای یک چند ده کانال مفید هم یافت؟دیدیم دوبار سرخ وسیاه شده ومی فرمایند: استغفرالله ،هرگز لب به سخن نخواهم گشود .عرض کردیم :قربان مرام وکرمت ،حالا که چیزی نمی گویی لااقل دوخط بنویس ،تادیگران هم از افکار شما آگاه شوند ،چون که سخنان شما در کاهش نصب ماهواره بسیار مثمر ثمر  بوده؛ورهنمودتان محل اثر. دیدیم باز می گویند :نع ...

دیدیم که ازاین پرسش های ناگهانی چیزی نصیبمان نشده وخدای نکرده حمل بر براندازی مان بکنند ومنسوب به گروه فتنه ،عرض کردیم هدف ازاین سؤال رفع شبهه بوده وگرنه ما مگر مرض داریم دراین جور مسائل ممنوعه چیزی بیان کنیم .همان حرف گرانقدر مبارک شما راتصدیق می کنیم که صدا وسیمای پر غنایمان برایمان کافی است وماراچه به تماشای کانال های ماهواره ای که همه شان می خواهندبه سرمبارکمان شیره بمالند، وحتی چندکانال مفید هم درآن پیدانمی شود.ومثل ویدیوی ممنوع سال های گذشته هیچ گونه منفعتی در آن نمی توان یافت.