سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : پنج شنبه 90/1/25 | 5:58 عصر | نویسنده : هادی اخوان

"مصرف سرانه گوشت مرغ  درایران بیش ترازاتحادیه ی اروپا است.        ایران اقتصادی 22/1/  90"

پدرآمرزیده توی این همه چیزهایی که آنان ازمابیش ترمصرف می کنند، ازمیوه گرفته تاگوشت گوسفند، گاو و... که

 سالی یک بار هم چشمان مبارکمان به جمال آن هامنور نمی شود؛ شما چیزی قید نمی کنید ولب روی لب می گذارید حالا

 رفتید روی این مرغی که معلوم نیست ازکجاواردمی شود، اصلاًزنده بوده یاخیر، چگونه مراتب رشد وجوجوانی

 ؛جوانی ومرغی راطی نموده وچندتا به بدن نازنینش آمپول های تقویتی ،آنتی بیوتیک و... تزریق نموده اند؛ گیردادید

. به ضرروزیان آن ملتفتند که گوی سبقت راازآن هاربودیم ،وگرنه اجازه ی عرض اندام که به مانمی دهند.ازطرف دیگر

 پول های یارنه ای که ان شاءالله همیشه مستدام باد (که متأسفانه چشممان به آن آب نمی خورد ) هم مزیدبرچنین سبقتی

 ناگهانی شده ،تا مردم فارغ از قبوض گاز ،که پرداخت آن تاحدودی غیرممکن است ،به زندگی تشریفاتی روی

 بیاورندومصرف گوشت چندین برابر گرددد . آخر همیشه گفته اندمردم ایران غیرقابل پیش بینی هستند.مش رجب همین

 اقتصاددان محله مان آخرعاقبت نفهمید که مصرف زیاد گوشت مرغ خوب است یاخیر واصلاً مقصود گوینده ی خبر چه

بوده است؟ اگرنخوریم می گویند مصرف از اتحادیه ی اروپاکمتراست اگربخوریم چنین خبرراتیتر می زنند.دیگر مانده

 ایم چه بکنیم! تا قبل ازواریزنمودن  یارانه ها،همین روزنامه گرانسنگ تیترزده بود؛ مصرف تخم مرغ درایران بیش تر

 ازکل مردم جهان است!!!