سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 89/10/28 | 7:3 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

سوءقصد هیچگونه ادعای کمال ودانش نداریم ولی در این مدّت طولانی که درکشورهای اروپایی  به سر می بردیم وفرزندانمان  بالاجبار در آن سرزمین های کفر ادامه ی تحصیل می دادند،ودرآن کشورها قبل از ما طرح هدفمندکردن یارانه هارا اجراکرده اند ونتایج بسیار خوبی نیز درکوتاه مدت به دست آورده، فلذا تجربیات زیادی کسب نموده ایم که شایسته دیدیم به عنوان یک کارشناس مسایل اجتماعی آنان را به سمع شماعزیزان برسانیم .درکشورهای مذ کور مردم متعهّد ،دست یاری به سوی دولت برآمده ازبطن جامعه دراز نمودند وبا رعایت مواردی که در ذیل عنوان می شود توانستند گام های بسیار بلندی درپیشرفت اقتصاد جا معه ی خویش بردارند.مادر این جا تنها به عنوان یک برادر کوچک سفارش می کنیم حداقل مواردی که متذکّرمی شویم رارعایت کنید تا انشاءالله بتوانیم خود وکشورعزیزمان را درسطح منطقه وجهان سربلندنگه داریم .تا درآینده ی نزدیک که قصدمدیریت جهانی را داریم با مشکلات زیادی روبرو نگردیم. اما نکات مهّم در طرح رایانه ای، ببخشید یارانه ای :1-    از رفتن بی مورد حمام اجتناب کنید .همان یک باردر هفته کافی است.با همین کارساده می توانیم از صرف میلیاردها دلارهزینه برای مصرف سوخت جلوگیری کرده وبا این پول می توان ده ها مدرسه وبیمارستان ساخت.از طرفی می توان گفت نظافت ربطی به ایمان ندارد. 

2-    ماشین شخصی را فروخته واسب یا الاغی بخرید. با این عمل خیر خواهانه هم بارترافیک کاسته  می شود هم ازانقراض نسل الاغ ها جلوگیری می گردد.از طرفی گوشت گوسفندنیزدربازار به شدت کاهش خواهد یافت.

3-   کلیه ی لامپ های کم مصرف منازل جمع گرددو به جای آن برای روشنایی منزل از شمع استفاده گردد.این عمل موجب پیشرفت شعر وشاعری وشکوفایی استعدادها می گردد،ودرکوتاه مدت افرادی چون سعدی وحافظ ونیما کشف خواهندشد.

4-  تابلوی مزّین به  حدیث شریف "قال کلینتون:"المهمانُ عدو الله " برسرمنازل نصب گردد.

5-   برای این که همیشه به فکر گرسنگان باشید تنها روزه ی ماه رمضان کفایت نمی کند فلذا شش ماه از سال برای روزه گرفتن سفارش می شود.

6-   بیداربودن خود موجب مصرف است .پس با قرص های خواب آور می توان کل روز را خوابید وسرمایه های ملی رابرای نسل آینده ذخیره نمود.

7-   حدالامکان باید ازازدواج دوری کرد .ازدواج مصرف بسیاری از چیزها را چندبرابر خواهد کرد ونسل بعدی با مشکل زیادی روبرو خواهدشد.

8-   درصورت بروز ازدواج ،فکربچّه دارشدن رابه کل ازذهنتان خارج کنید وشعار زندگی بهتربا هیچ فرزندبهتر را فرهنگ سازی نمایید.یامی توان بعداز ازدواج باهمسر خود قهر کرد واورا ماه ها به خانه ی پدری فرستاد.

9-   تیمّم  می تواند در صرفه جویی بسیارمفید باشد، واز  مصرف بی رویه ی انرژی بکاهد. اگر دست به دست هم دهید می توانید با این کار خداپسندانه از هدر رفتن میلیون ها لیتر آب پشت سدها جلوگیری کنید ونسل بعدی در ترویج مذهب بسیار موفق تر خواهدبود.

10-کشیدن دندان های آسیاب کار موفقی است که اکثر کشورهای روبه رشدآن را تبلیغ می کنند .اگردندان وجودنداشته باشد پس می توان میلیون ها تومان پول یارانه ای رابرای نسل بعدی ذخیره کرد.

11-کلیه ی بیمارستان وپزشکان جمع آوری گردند .بااین عمل نیکو می توان از ازدیادنسل جلوگیری نمودوپول بیشتری به جیب نازنین افراد جامعه سرازیر کرد. موارد بی شماردیگری نیز وجوددارد که به خواست خداوند در برنامه های آتی متذکّر خواهیم شد.