سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 90/1/6 | 2:41 عصر | نویسنده : هادی اخوان

خدانکند یک اصطلاح وارد وادی ادبیات سیاسی گردد ،خدابایدبه این مردم رحم کند .مثلاًوبالفرض چنین اصطلاحی رانمی

ساختند؛دیگر ،آقایان حرفی برای زدن داشتند؟منظورم همین کلمه ی وزین"فتنه "است.توی این چندروز که به سایت 

های مختلف سرک کشیدیم وبه موضوعات مختلف توجه نمودیم، نمی دانیم چندین هزارباربااین لغت برخوردنمودیم، خدا

می داند .برای اطلاع به چندنمونه درهمین چندروز اخیر بسنده می کنیم ،که گفته اند: العاقل یکفی الاشاره:

بادامچیان :فتنه ی اصحاب القدرت درپیش است.

علی دایی:بازیکنان قصد فتنه دارند.

قذافی :بافتنه گران به شدت برخورد خواهیم کرد.

زاکانی :فتنه هازمین گیر می شوند.

برلوسکونی:تمامی زنان من قصدفتنه دارند.

نماینده مجلس: سال90سال فتنه ی بزرگی را باید تجربه کرد.

سردبیر جهان:فتنه تمام شد وشمافرزندصبح ماندید.

کیهان بچه ها:مواظب فتنه ی بچه هادر ایام نوروز باشید.

 روان شناس:برای مهار فتنه راه های مختلف وجوددارد.

معاون وزیر بهداشت: داروی بیماری فتنه به دست متخصصان ایرانی ساخته شد...