سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
تاریخ : پنج شنبه 89/12/19 | 7:40 عصر | نویسنده : هادی اخوان

                        "5درصد مشترکان گاز شوکه شدند."به نقل از جام جم 19/12/89                                       برای چی باور نمی کنی ؟ آخه خلاف واقع به عرضتان رساندند .چی را؟همین آماری که پرخواننده ترین نشریه ی کشور اعلام نموده. مگر آمار واقعی چنددرصد است که چنین دادوفریاد به راه انداختید وجو راشلوغ نمودید؟ آخه آماری که با همین دوچشم مبارکم مشاهده نمودم خیلی خیلی بالاتر ازاین حرف ها است. حالا شما بفرمایید آمار اصلی بدهید وموجب تنویر اذهان عمومی شوید.جانم آمارماآماری است که موبه جرزآن نمی رود ومورد تأیید بسیاری ازمراکزآ ماری اروپااست .خوب بفرمایید .طبق مشاهدات عینی وخبرهای واصله از افراد معتمد ،بعد ازصدوراولین قبض گاز وتحویل آن به منازل ومشاهده ی قبض چنین آمار ی حاصل شده؛15 درصد سکته ی ملیح ،30درصد شوکه شده اند،10درصد ایست قلبی پیدانموده،20درصد قسمتی ازبدنشان ازکارافتاده،10درصد هنورخیال می کنند درخوابند،5درصدهوش وحواسشان راازدست داده اند و10درصددیگر منتظر حادثه ای تلخ بعدازصدور قبض بعدی هستند. عجبا!