سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 89/12/16 | 8:48 عصر | نویسنده : هادی اخوان

مژده مژده به تمامی همشهریان وهموطنان عزیز ،از این تاریخ تا آخراسفند در تمامی مناطق کشور ازجنوب گرفته تاشمال کالای ارزان! به طورمستقیم به شهروندان عزیز فروخته خواهدشد .از همشهریان عزیز درخواست می شود به این حراجی های بی نظیر که به قول وزیران ومعاونینش قیمت ها 35 تا55 درصدزیر قیمت بازار است هجوم نیاورند تاخدای نکرده شاهد مصدومیت همشهریان گرامی نگردیم وبه نوشته ی جراید اگر کالای "چینی "به چشم مبارکشان خطورنمود یواشکی وبدون جنجال باشما ره تلفن سه صفرتماس حاصل نمایند تادراسرع وقت مأموران وسربازان مفقودالاثر! سریعاًخود رابه محل حادثه رسانده وبامتخلّف به شدت برخورد نمایند؛ ویقین داشته باشند که درسال آینده که چه بگویم، تا دهها سال چنین بازارهایی تشکیل خواهدشد .بقیه ی ایام جان افرادکم پول در بیاید ،کالا رابا قیمت مصوب بازار خرید بفرمایند واین قدر نگویند قیمت کالا درحال صعود است وکسانی که این حرف ها رامی زنند ،بروند کشکشان رابسابندوبهتراست به جای نگاه کردن کانال های مخرب ماهواره ای چون فارسی وان بروند آخر اخبار صداوسیمایمان رابنگرند که چگونه مردم راضی از قیمت بازار درحال خریدند وبه کوری چشم دشمنان  دو ماه پیش خرید نوروزی را شروع نموده اندواگر دیدید قیمت برخی ازاجناس ذره ای تکان خورده ؛بدانید گرانی مصنوعی است واین چنین گرانی درعصر ماقبل تاریخ نیز وجودداشته است .وبدانید "تکان خوردن "قیمت اجناس تفاوت زیادی با "افزایش قیمت ها"دارد وجمع مع الفارق است وکسانی که چنین می کنند لابد ریگی به کفش دارند ومی خواهند با این سخنان ازاساس پوچ، به گرانی وگرانفروشی دامن بزنند که کور خواندند، وبدانیدحرف مرد یکی است ونرخ تورم همان زیر ده درصد است وتکان نخواهد خورد .اگر قیمت کاذب کالا! 100درصد هم بالا رودنرخ همان است که  در چند ماهه پیش گفتیم وعوض نخواهدشد.آاخرما که بیکار نیستیم هر روز وهفته بیایم وقیمت کالاهای مختلف رابررسی کنیم وبگوییم نرخ تورم این شد وفلان شد وبا حرف زدن هایمان دل دشمنان راشادکنیم یک بار در سال نرخ تورم اعلام می شود وبس مگر نشنیده اید مرد حرف یکی است .