سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 89/9/30 | 11:4 عصر | نویسنده : هادی اخوان

گذشت ایام فقط چهره ی انسان راتغییرنمی دهد ،بلکه بسیاری از چیزهای دیگر بر اثر گذشت روزگاران دچار تغییروتحول می شوند.لغات فارسی نیز ازاین امر مستثنی نیست .واژه ها یی چون آزفنداک ،لاد، بنلادو... کلاًازمیان رفته اندوکاربردی دراین ایام ندارند.

واژه هایی در طی ایام ؛تغییر معنا داده اند،چون واژه ی  مطبوعات  که نام غذایی است.ولی امروزه به روزنامه ها ،مجلات وغیره  اطلاق می گردد.

در این مقال سخنمان برروی چنین کلماتی است .امروزه در خبرها وجراید می شنویم ومی خوانیم که "فلان قاضی وکارمند از شغلش تعلیق شده است " بیش تر روی کلمه ی "تعلیق "زُم نمودیم وبه دنبال معانی مختلف آن گشتیم تاببینیم دراین ایّام چه برسر این واژه آمده است . در فرهنگ معین در ذ یل واژه آمده است "1-آویختن، آویزان کردن،در آویختن2-یادداشت کردن ،نوشتن مطالب درذیل رساله یاکتاب3-یادداشت ضمیمه ی کتاب ورساله"ودرفرهنگ معاصرآمده است"وضع یاکیفیّت بلاتکلیف ماندن کاری2حاشیه ،زیرنویسی3-نام خط هایی که به تدریج تکامل یافتند4-مجموعه ای از تجهیزات.

ولی آنچه در عمل مشاهده می کنیم با معانی امروزی واژه بسیار متفاوت است .خودتان قضاوت کنید که ازبین مجموعه معانی ذکر شده کدام معانی با کلمه ی مشخص شده بهتر هم خوانی دارد. "فلان قاضی به خاطر تخلف در فلان زندان از شغلش تعلیق گردید."ومعانی این روزها"1-به منصب جدید نائل  آمدن 2- حقوق ومزایای چندین برابر گرفتن 3-تحت حمایت شدید دیگران قرار گرفتن4-مصون از هرگونه مجازات واقع شدن 5-مشاور فلانی قرارگرفتن6-طلبکار واقع شدن 7-مورد تشویق قرارگرفتن 8-ودهها معانی مثبت دیگر که دراین مسوّده نمی گنجد.