سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 90/1/13 | 12:47 صبح | نویسنده : هادی اخوان

به مناسبت  سال90که به سال" جهاداقتصادی" نامیده شده است؛بسیاری از زمین خواران ومفسدان اقتصادی دربیانه

 ای جدا ازاین نام حمایت کرده وتأکیدنمودند، امسال به چنان جهادی دست خواهندزد که ازصدراسلام گرفته تاکنون احدی

مثل آن رامشاهده ننموده است.دراین بیانیه که  درقسمتی ازآن آمده است"مازحمتکشان درعرصه ی اقتصادی باردیگربه

 ملت غیورایران قول می دهیم با آرامش کامل وبدون هیچ گونه واهمه ای اززحمتکشان نیروی انتظامی وقضایی، به

چنان جهادطاقت فرسایی دست زنیم که جهانیان راانگشت به دهان واداریم وبه دشمنان انقلاب وایران باردیگر نشان

خواهیم دادتاشقایق هست زندگی بایدکرد."متن کامل این بیانیه به صورت کامل درسایت های سبز منتشرشده است.