سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : چهارشنبه 89/12/18 | 7:3 عصر | نویسنده : هادی اخوان

از کارهای مفید بعضی ازدستگاه های اجرایی کشورکه در خور توجه است وپی درپی وبه شکل مستمر ادامه دارد وموجب الگوپذیری برخی ازکشورهای همسایه گشته واین طور نیست که این کار راامروز انجام دهند ودیگر آن را رها سازند به امان خدا. والحمدالله این کارچنان به شکل مستمر ادامه دارد که موجب محکم شدن بن واساس گشته است که خدا هزاران مرتبه شکر چنین کارهای مفید در کشورمان بسیار است که ازجمله ی این امور می توان به مبارزه با خلافکاران وافراد شرور اشاره نمودکه امروز پس از چندین جرم ناچیز! دستگیر شده وفردا براثر رحمت ورأفت آزاد می گردند وپس فردا مطابق فلان قانون وامر خلاف انجام گرفته دستگیر شده وپسین فردا به خاطر حفظ آبروی مسلمان که از نماز شب هم واجب تر است آزاد می گردند واین تسلسل تا بی نهایت ادامه دارد .چنان که برخی از آن ها قبل از ورود به بازداشتگاه ها به آشپز آن مکان با چهره ای سرخ که نشان ازادب وتربیت والای این عزیزان است! سفارش می کنند که غریبه نیستند ،وبیهوده این قدر خود را برای پذیرایی از آن هابه زحمت نیندازد وهکذا...