سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
تاریخ : پنج شنبه 89/11/28 | 2:35 عصر | نویسنده : هادی اخوان

درمقابل هجمه ی شدید فرهنگی، صداوسیمایمان دنباله روی همان سیاست های سی سال پیش است.آخه کسی نیست به این آقای محترم رییس صداوسیما بگوید ؛با این سیاست این چندنفرباقی مانده هم دیگر توجهی به سیمای نامبارکمان نخواهند داشت. خدانکند یک اتفاقی دراین سویاآن سوی جهان بیفتدخدادیگر باید به مارحم کند تمام شبکه های ارزشمندما بیست وچهارساعت را چه، اگر شبانه روزپنجاه ساعت هم گردد دست از نمایش چندین هزارباره ی آن رخداد برنمی دارند.بعد ازسریال بسیارزیبای قیام مردم مصر که سیما چندین هزارساعت رابه این امراختصاص داد نمایش راهپیمایی های بیست ودوم بهمن نیز یک چندین هزارساعت ناقابل سیما،رابه خوداختصاص دادوبعدهم این آقایان دربیست وپنجم آن حوادث رابرانگیختند ومابیچاره ها هم هروقت به سراغ تلویزیون قدم می گذاریم چنان شرطی گشته که خودبه خود قبل از به کارافتادن برنامه ها ،صدای مرگ برفلانی وفلانی به گوش مبارکمان می رسد ودراین بین ماندیم آخرما چه گناهی کردیم که نباید حداقل یک فیلم تفریحی توی این چندهفته ببینیم .اصلا زندگی درنوارمرزی هم شده یک مشکل ؛چراکه درگذشته هنگام صافی هوا برنامه های کشورعزیزترکمنستان خواه ناخواه درصفحه ی تلویزیون نقش می بست از صبح تاغروب کانال ملیشان فقط به پخش آهنگ های سنتی اختصاص داشت وچهره ی زیبای رییس جمهورشان را لحظه به لحظه نشان می داد. فقط بیچاره زمان دوش گرفتن ،دوربین همراهشان نبود.ازبیان این مقدمه کوتاه می خواستم صداوسیمایمان مثل کشورهمسایه مان نگرددکه اگر چنین برنامه هایی با چنین هزینه های اندک پخش گردد ماهم همین الان بااین حقوق اندک کارمندی توانایی آغازبه کارپخش بیست شبکه راداراهستیم.