سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
تاریخ : جمعه 89/10/10 | 6:39 عصر | نویسنده : هادی اخوان

درچندروز گذشته بانزدیک شدن هتک حرمت به روز عاشورا،هجمه ی حملات به اصلاح طلبان چندین برابر شده است.به طوری که در یک اقدام ناباورانه، سیمااقدام به پخش سخنرانی روحانی ای در مهدیه تهران نمود ،که تمام اتهامات را متوجه ی سران معترض نمود ،وخواستار برخورد قضایی با آنان شد .چنین هجمه ای انسان را به یاد دوران دولت خاتمی  می اندازد ،که صدا وسیما از هیچ امری برای نابودی اصلاح طلبان فرو گذاری نکرد.این جانب در این فضای مه آلود سیاسی گیج ومبهوتم وواقعاًبرایم مشکل است که حق با کیست ؟اگر فقط صرف تمجید وتعرف غرب کفایت بر وابستگی افرادبه غرب می کند ؛در این صورت بسیاری از ایرانیان مورد توجه غربند. واز سوی آنان مورد تعریف وتمجید قرار می گیرند؛ پس آنان هم وابسته به غربند.دراین فضا اگر به فرض سران معترض ،اعتراضی دارند چگونه باید ،اعتراضشان رابه گوش مردم برساند ؟آیا این همه امکاناتی که در دستان گروه به ظاهر حق به جانب وجوددارد،ذره ای دراختیار آنان است ؟این جانب با تحلیل سخنان سران معترض به این نتیجه رسیده ام به حقیقت مشکلاتی دراصل انتخابات وجوددارد که باید آنان را پذیرفت .ونباید به راحتی از آن گذشت.مشکل حمایت بی دریغ شورای نگهبان از یک کاندیدا به نظرتان مشکل انتخاباتی نیست؟ در همین حوزه ی رأ ی گیری مادرانتخابات مجلس چه زدوبند هایی که وجود ندارد.هردوره مانند دوره ی گذشته است.اکنون که خود را الگوی کشورهای جهان می دانیم نباید به رفع این مشکلات بپردازیم؟آیا این که هرکسی به این مسائل اعتراضی داشته ،اورا غرب زده ووابسته به غرب بدانیم. نباید در این موارد حساس بی گدار به آب بزنیم وکاری کنیم که موجب پشیمانی گردد.فرار مغزها وکوچ استادان بزرگ از کشورمان برای چیست؟بسیاری خواهان برخورد با معترضینند"أین تذهبُ "می دانند آنان کیستند؟جگرگوشه ی انقلاب .روزهایی که دررأس حکومت وقدرت بودند ،توان براندازی نداشتند واکنون شدندبرانداز ؟در کار سران معترض هم اشتباهات زیادی وجود دارد که آنان نیز بایستی از قبل به رفع آن می پرداختندچون ،جدانمودن مرزهای خودی از غیر خودی .دراین فضای مشکل وتاریک باید هوشیار بود وبهانه به دست دشمنان نداد.دشمنانی که منتظر کوچکترین لغزش مردم عزیز مان هستند.باید دست به دست هم بدهیم وکشور عزیزمان را به سوی ترقی وپیشرفت سو ق دهیم.