سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
تاریخ : شنبه 90/4/4 | 4:28 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

با قطیعت یافتن طرح سؤال 100نماینده ی مجلس ازرییس جمهورکه امروز درنشریات درزنمودوغم واندوه والتهاب فراوان جامعه رافرگرفت، وزیر محترم آموزش وپرورش طی نامه ای به مجلس خواستار رعایت قواعدوقوانین طرح سؤال گردید .

نمایندگان محترم مجلس خسته نباشید

بامشخص شدن طرح سؤال ازرییس جمهورمحترم واین که عزم جزم نمودید تااورا آماج سؤالات خویش قراردهید ؛برای این که قانون درهمه جا ساری وجاری گردد ومثل سوابق حق رؤسای جمهوردیگر درپاسخ دادن به سؤالات ضایع نگردد، خواهشمنداست درطرح سؤالات نکات ذیل رامورد توجه قراردهید:

1-     سؤالات از ساده به آسان طرح گردد.

2-     سطوح پنج گانه ی سؤالات رعایت گردد.

3-     تاحدامکان از سؤالات کوتاه جواب وبلی ،خیربپرهیزید.

4-     استعدادپاسخ دهنده نیزموردتوجه قرارگیرد.

5-     سؤالات تایپ شده ودراختیار پاسخ دهنده قرارگیرد.

6-     سؤالات در ورد 2011 ودرفونت 12تایپ گردد.

 7-        ازطرح سؤالات خارج از چارچوب و حاشیه ای بپرهیزید.

                                            سربلندباشید.وزیرآموزش وپرورش

رییس کل اداره سنجش نیز به مردم شریف قول مساعددادند که سؤال ازرییس جمهورامسال درصحت وسلامت کامل برگزارخواهدشدوجای هیچ گونه نگرانی نیست.ایشان یادآورشدندتا زمان طرح سؤال ازرییس جمهور100نماینده ی محترم درقرنطینه به سرخواهندبرد.همچنین ازسال بعد طرح سؤال حذف ومعدل سه سال آخررییس جمهوریاآمارتورم وبیکاری شاخص قرارخواهدگرفت.

رییس مجلس نیز درجمع خبرنگاران یادآورشدند هرکس اعتراضی به نحوه ی سؤالات داردمی توانداعتراض خودرابه مجلس اعلان وصول نماید وهروقت پشت گوشش رادید جواب رانیزدریافت خواهدنمود.