سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
تاریخ : یکشنبه 89/12/22 | 5:44 عصر | نویسنده : هادی اخوان

زبان ایتالیایی ازجمله زبان های زنده ی دنیا است که ریشه ی در زبان هندواروپایی دارد.بین زبان ایتالیایی واسپانیایی شباهت های فراوانی وجوددارد؛ به گونه ای که گویشوران هردوزبان به راحتی مفهوم صحبت یکدیگررا متوجه می شوند.ازقرن چهاردهم به بعد زبان رسمی ایتالیا زبان ایتالیایی گردید ومردمان کشور،قبل ازاین به زبان های لاتین وچندزبان دیگر سخن می گفتند.درایتالیا گویش های گوناگونی وجوددارد.درحدود 70میلیون مردم  درایتالیا به این زبان صحبت می کنند .غیرازایتالیا،دربسیاری ازکشورهای دیگرنیز گویشوران زیادی به این زبان سخن می گویند؛ چون کشورهای آمریکا ، سویس ،کانادا،استرالیا،آرژانتین وحتی قسمت هایی ازبرزیل.الفبای ایتالیا دارای 21صامت و5مصوت است .اسامی درایتالیا مونث ومذکردارند مثلاًبسیاری ازاسامی درختان مذکرندوبیشتر اسامی میوه ها مونث:درخت انجیرمذکر( ( il fico  ومیوه سیب مونث(LA MELA) .واژه هایی چون استودیو،ماکارونی،اسپاگیتی،پیانو،برکلی،اُیرا،بالکن،مالاریاوکنسرت واژه های ایتالیایی هستند که وارد زبان فارسی شده اند.