سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 90/3/10 | 9:41 عصر | نویسنده : هادی اخوان

رحیمی معاون اول رییس جمهور:آن هایی که هی دزد دزد می کنند خطرناک ترین افرادهستند.(به نقل ازجراید)

خودگفتی وخودخندی                               عجب مرد هنرمندی!

هرچه باشد، درکمان ازسخن معاون اول این است که؛ منظورش پاسبان سرکوچه یما ن که نیست. ومقصودومنظورش حالا کی باشد؛ خدامی داند .باید کمی برگردیم به عقب واون وقت مجبوریم ازحافظه ی تاریخی مان بهره بگیریم.این غربی ها علاوه براین که نمی گذارندهیچ ابری واردکشور شود! این روزها دارویی ساختند که تمام خاطرات منفی گذ شته رابه کل  ازذهن ها پاک می کندوماهم غفلتاًازآن نوش جان کردیم، هرچه به این مغزمعیوبمان فشارمی آوریم که کی بود توی این چند سال دزد دزدمی گفت؛ به جان عزیزتان حافظه مان جایی قدنمی دهد .