سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 90/2/27 | 8:21 عصر | نویسنده : هادی اخوان

این آمریکا مگر ول کن قضییه است .دیده تحریم ها اثرندارند باز ازنوتحریمی دیگر .توی این چند سال چه گوهی خورده که دست بردار هم نیست .این قدرتحریم کنید تا تحریم دانتان پرشود!!!اصلاً مقصر اصلی همین مقامات اند که ازتریبون ها ی مختلف دادمی زنند :که تحریم ها کارگر نبوده.حالاکه نباید دشمن رااز این موضوع باخبر ساخت .

در تازه ترین اقدام، بازکنگره ی امریکا طرح تحریمی به سنا فرستاده، که خبرهایی از آن به بیرون درزکرده .دراین تحریم ها که علاوه برشرکت های ایرانی ،بسیاری از حیوانات خانگی وقورباغه ها رانیز شامل می شود.گویی هیچ قورباغه ایرانی حق شنا در رودخانه های آمریکا راندارد وهیچ ایرانی هم حق ندارد؛ انگشت سبابه ی خویش رابرروی نقشه ی آمریکاازدوسانتیمترنزدیک ترکند.

همچنین  به گفته ی یکی از مقامات که نخواست نامش فاش شود ، هیچ کشوری علاوه برنفت حق خرید یک دانه تخم خاویاریاانارایرانی راهم نخواهدداشت. گویند این باردیگرشکست حتمی است،"شتردرخواب بیند پنبه دانه..."