سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : سه شنبه 89/12/17 | 7:8 عصر | نویسنده : هادی اخوان

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست گفتیم امروزه همه چیز روبه راه است وکسی جرأت هیچ حرفی راهم ندارد !وبه گفته ی آن گزارشگر فوتبال هوا صاف است وچمن عالی یک چیزی بنویسیم که نه سیخ بسوزد ونه کباب .حرف مان همان مافی السابق در حل مشکلات کشوری است وهی این مردم شهر وروستا مشکل خودشان را نزد ما پست می کنند ونظر آخر ازمامی طلبند،آخه بیکارند وهزینه ی پست هم نازل ،هی می نشینند وراه حل می طلبند .بذار این چندماه هم بگذرد وهدفمندی یارانه ها هم روی پست وارسال نامه جاری وساری گردد آن وقت خواهیم دیدکه کسی جرأت ارسال یک نامه ناقابل  رادارد یاخیر.امادرهمین ایام گذشته خبرمسرت بخشی که همه را غافلگیر نمود؛استعفای رییس نهضت سواد آموزی کشور بود که در عین ناباوری وآن هم به خاطر مشغله ی زیاد وبالاجبار، ناخواسته تن به استعفاداد وبااصرار رییس آموزش وپرورش درسنگر مشاور مشغول به خدمت رسانی گردید .حالامردم توی این ایام گلوی مبارکشان را جرمی دهند وپشت سر هم نامه می نویسند برای حل معضل بیکاری ازمانظر می خواهند.یک کمی صبرکنید تا مشکل مشغله ی افراد چندین ده شغل ها حل وفصل گردد آن وقت باید نیروی کار ازکشورهای هند وافغانستان واین روزها از چین وارد کنیم.بسیاری ازاین عزیزان خدمت به مردم راسرلوحه ی کار خویش قلمداد می کنند،ای عزیزان ،بزرگان، مردان کوشا  درامرخیر ماهم هستیم وتورا به خدا توی این جورکارها ماراازقلم نیندازید!