سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 90/3/16 | 12:36 صبح | نویسنده : هادی اخوان

 

هرچه می خواهیم توی این ایام سکوت اختیار کنیم نمی شود .مگر می گذارند .گروهی ازبازاریان وتجارومردم عادی منطقه باتحصن چند روزه وفرستادن نماینده ی ویژه نزد مان، خواستار شدند که حیفمان می آید که امروز کشور به امثالی چون شما نیازمبرم دارد؛  زبان درکام بگیرید وشمشیر درنیام .روزه ی سکوت خود رابشکنید وسفارشی، پیامی ،نظری ،پیشنهادی درمورد ادغام وزرات خانه هابدهید که کشور درحال رفتن به سوی پرتگاهی است که محسن رضایی پیش بینی نموده .واگرچنین وچنان نکنید توی آفتاب سوزان تحصن نموده وچیزی هم نوش جان نکرده تاجان از بدنمان رحل اقامت برگزیند.

بنده که دراین چندسال تلاش نمودم جوان گرایی در سیاست حفظ گردد؛ وبه این جوانان هم میدانی یا لااقل فلکه ای کوچک !نثارگردد، روزه ی سکوت خویش را نه برای دریافت پست ومقام دردولت آینده ونه برای تبلیغات نمایندگی مجلس ،شکسته وتصمیم گرفته رهنمونی ،ارشادی، پندی از این ادغام چندوزارت خانه بدهیم تا چند نعش مادرمرده، توی دستمان باد نکرده است !  چون ما در خشت  خام چیزهایی می بینیم که جوانان امروزی ونمایندگان مجلس، توی آیینه هم نمی توانند ببینند!

لذا عصا رابرداشته ودرحالی که چندعزیز دو طرف بالمان را محکم چسبیده، درمیان جمعیت مشتاق رفته وبه احساسات پاکشان پاسخ گفته ومشاهده نموده واقعاً توی حرفشان ثابت قدمندوتا مرانبینند  وسخنم را نشنوندول کن معامله نیستند!برای خالی نبودن عریضه وبرای این که هم به دولت فخیمه فشاری در تأمین بودجه وارد نشود وهم آبروی چندین ساله ی مجلس حفظ گردد ؛وبه قولی نه سیخ بسوزد نه کباب ،پیشنهادم رادر چند جمله بیان داشتم که مورد استقبال حضار واقع شده است ،که خداوند راازاین بابت شاکرم.

واما پیشنها داین جانب: وزارت ورزش و جوانان هنوزنیامده منحل گردد. وزارت آموزش وپرورش  که تنها شکل ظاهری آن باقی مانده به کل منحل  اعلام گردد. کلا س های درس به وزارت بازرگانی وسازمان هدفمندی رایانه ها تحویل داده شود؛ برای انبار مایحتاج مردم عزیز . وساختمان های وزارت خانه به بی خانمان ها . حقوق معلمان پس از انحلال، بر یارانه های مردم افزوده گردد. وزارت  نفت ،وزارت علوم وفناوری ،وزارت دادگستری وبقیه ی وزارت خانه های باقی مانده، درهم ادغام شده ووزارتی با نام "وزارت  خانه ی روبنایی" تشکیل گردد که بسیار مثمرثمر خواهد بود.یعنی ماهم زیر بنایی راداریم وهم روبنایی را!

پس از انتهای سخنم ،نفسی راحتی کشیده ونزد وجدانم آسوده بوده که جان چندین هزار ازمتحصنین را نجات داده وبا خوداندیشیده اگرمردم، بنده ی گردن شکسته را نداشتند چه بر سرشان می آمد؟!واقعاً خدابه این مردم رحم کرده!