سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
تاریخ : چهارشنبه 90/3/18 | 6:58 عصر | نویسنده : هادی اخوان

   می گویم :شماآدم رابه حرف درمی آوری ... ازبس که این دروآن درمی زنی ،بس که آسمان وریسمان می بافی ،بس که خزعبلات می گویی .چرت آدم راپاره می کنی ونمی گذاری دندان به جگربگذارد وچندروزی سکوت پیشه نماید.آدم بالاخره مجبور می شود یک جوری حرف بزند وپاسخ جنابعالی رابدهد که از شرهمه چیز خلاص گردد ...باشد ...قبول...بفرما ! چی فرمودی ؟

می گوید:باز جایی رادزد زده!

-کجا را؟لابد طلافروشی یا مغازه ای را؟

-نه خیر!کارازاین هاگذشته!

-حتماً خانه ای ،منزلی را به دورازچشم نیروی انتظامی خالی کردند؟

-نع

-لابد بانکی رادزدیده اند؟

-نع جانم!

-بگو ببینم .زبان لاکردارت راکمی دردهانت بچرخان! جان به لبمان کردی!

-مجسمه ی  شانزده اسب میدان ساری ناپدید شد!!

-می گویم: بی سواد! مگرخبر نداشتی که "انجمن حمایت از الاغ های کشور" درآخرین بیانه اش اعلام نمود؛ برای حمایت از الاغ های کشور دراین چندروز، دست به اقدامات بزرگی خواهدزد. مجسمه های تهران همه اش مفقودشد، هیچ کاری برای این الاغ های بی زبان انجام ندادند. توی  سراسر تهران را بگردی یک مجسمه ی الاغ پیدانمی کنی!تا کی تبعیض! سی چهل سال مجسمه ی اسب بود حالا چه عیبی دارد مجسمه ی الاغ بگذارند؟! کم برای شما ها کار کردند!این الاغ ها هم حقی برگردن ماانسان هادارند. .تاکی باید حامیان خرهای کشور سکوت اختیارکنند وچیزی نگویند !! 

 روزنامه نمی خوانی خبر نداری !تازه حامیان الاغ ها، این سرقت رابرعهده گرفتندورییس انجمن نیز در نوار صوتی اعلام نمود؛ برای به دست آوردن حقوق  پایمال شده ی الاغ ها، دست به حملات انتحاری خواهند زد!!! خدابه همه ی مارحم کند!!