سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 90/3/14 | 7:36 عصر | نویسنده : هادی اخوان

امروز را بنا برآن گذاشتیم که هر طور شده نزد استاد محترم آقای سیاست زاده برویم ودرمورد لغت"تکذیب کردن "از اوبپرسیم وبرعلم ودانش ناقصمان  چیزی بیفزاییم. ایشان هم با روی گشاده مارابه نزدخویش پذیراشده ونکاتی رایادآورگردیدند که به  سمع ونظر خوانندگان گرانقدرمی رسد.

ایشان در حالی که پنجاه شصت جلد کتاب آن هم ازنوع قطورش را درکنارشان تلمبارنمودند فرمودند:"هرزچندگاه واژه ای نو دروادی سیاست ودر لغت نامه ی سیاسی کشور ثبت وضبط می گردد.یکی ازواژه هایی که امروزه در محافل به وفورواردشده ومتأسفانه کمتربه عمق آن توجه شده است واژه ی قریب" تکذیب می کنیم"است؛ که خودجای بسی بحث ومطالعه ی طولانی دارد.

درفرهنگ معین ذیل واژه ی " تکذیب کردن" آمده"1-دروغ شمردن2-دروغگوخواندن3-انکارکردن ودرفرهنگ معاصرآمده : عمل یافرایند دروغ یانادرست معرفی کردن سخن کسی .که دربین بسیاری از مقامات  ومسئولین به سهولت به کار می رود وپوششی است برای تمام کارهای انجام گرفته .

 هرچند دراین مبحث کمتربه خودواژه پرداختیم ولی کاربرد چنین واژه ای دراین ایام صفحه بسیاری ازنشریات را پر کرده است.   که به چند نمونه، آن هم با توجه به بیت " آب دریا رااگرنتوان کشید/هم به قدرتشنگی بایدچشید" اشاره می نماییم. انشاءالله مورد قبول حق واقع گردد.

·       کمک میلیاردی دولت به حوزه  ¬     تکذیب می کنیم

·         پیدایش جریان انحرافی دردولت  ¬   تکذیب می کنیم

·         ارتباط هاشمی رفسنجانی با گروه انحرافی   ¬  تکذیب می کنیم

·        دخالت ایران درسوریه¬ تکذیب می کنیم

·        سفر وزیر امور خارجه به عربستان¬ تکذیب می کنیم

·        برخورد شدید با بی حجابی درانظار¬ تکذیب می کنیم

·        ورود کالاهای بی کیفیت چینی¬ تکذیب می کنیم

·        افزایش شدید نرخ تورم¬ تکذیب می کنیم

·        ارتباط اصلاحات با بیگانگان¬ تکذیب می کنیم

·        اغتشاش در سخنرانی رییس جمهور¬ تکذیب می کنیم

·        ...

استادعزیز صدهانمونه ی دیگرهم عنوان داشتندکه به خاطر سرعت کلام مبارک نتوانستیم همه ی آن ها رامرقوم بنماییم که خدای تبارک وتعالی مارا ببخشاید!