سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
تاریخ : جمعه 90/2/23 | 6:35 عصر | نویسنده : هادی اخوان

اگر هر صبح وعصرسه الی چهاربار تقریرات روزنامه ها را مطالعه بفرمایید ازلابه لای آن ها چیزهایی کشف می شود که  نشان دهنده ی تفاهم والای روسای قواوعدم دخالت درامور یکدیگر است !که  صراحتاً درقانون اساسی ذکرشده است. با نگاهی به مطبوعات این امررابه شکل مبرهن خواهیددیدکه مسئولین مربوطه فقط به فکرکارهای خودشانندوهرگز برای یکدیگرشاخ وشانه نمی کشند.آن چه پس از غور درموضوع مشخص می شود این است که گوشه ای تا ذره ای ازکار می لنگد که باید ترمیم گردد وچه موقعه ای خدامی داند !!!

احمدی نژاد:رییس مجلس فکرمی کندعین قانون است. ابرار

رییس مجلس :درادغام وزارت خانه هاباکسی تعارف نداریم.ابرار

اجازه دهید دولت وظایف خودرا براساس قانون انجام دهد.ایران

شورای نگهبان باادغام وزارت خانه هامخالف است. جام جم

دولت نمی تواند بافرافکنی ،تخلفات قانونی خودرا پنهان کند.جمهوری اسلامی

ولی درمیان متضرر ازهمه همان کسانی هستند که فیلم زیبای! ظهورنزدیک است را تهیه نمودند!!!!