سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
تاریخ : چهارشنبه 90/2/14 | 11:10 عصر | نویسنده : هادی اخوان

هرچه آن  روزها خبرنگاران وروزنامه نگاران بدون مرز وبامرز ،ازبن لادن می پرسیدند : که مخالفت شمابازنان  به چه علت است ؟ و زن فایده های بی شماری دارد ؛به گوشش فرونمی رفت که نمی رفت .با لبخندی زیرکانه می گفت : "واحد واحد" یعنی زن یک فایده دارد .

در همین چندسالی که توی کوه های افغانستان وپاکستان قائم باشک بازی می کرد به ذهن ملا عمررسید  که گره از این سؤال بگشاید.چندین بار نزد بن لادن رفت وبه اوگفت:آن یک فایده ی زن چیست ؟ که هربار بن لادن از جواب گفتن طفره می رفت ومی گفت:یااخی! حالا حالاهاباید صبرکنید تا فایده ی آن راباچشمان خودتان ببینید.

واین سؤالی بود که فکر بسیاری از جامعه شناسان رابه خودمشغول نمودوتبدیل به یکی از مشکل ترین پرسش هایی شد که لاینحل باقی مانده بود. واگر بن لادن  چند روز گذشته کشته نمی شد ؛این سؤال همیشه بی پاسخ می ماند.

گویند:زمانی که کماندوهای آمریکایی وارد اتاق بن لادن شدندودرگیری آغازگردید، بن لادن یکی اززنان های خودراسپرقرارداده ودرپشت سرش مخفی شد که بعدازکشته شدن زنش ،اونیزکشته شد.با توضیح چگونگی مرگ بن لادن پاسخ سؤال  مشخص شدوبشر توانست گامی بلند در پیشرفت علم ودانش وتکنولوژی بردارد!!!!!!