سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
تاریخ : چهارشنبه 90/3/4 | 12:3 صبح | نویسنده : هادی اخوان

اگر توی این مملکتمان فقط یک مورد بامقامات دیدگاه مشترک داشته باشیم وآن هانیز دراین چندسال بایکدیگر دیدگاه مشترک داشته باشند؛همان برخورد بامفاسد اقتصادی است که دیگرگوشمان پرشده از برخوردبااین عزیزان .بسیاری که عادتشان این است که کارها راسهل وآسان بگیرند ؛می گویند شما که می نویسید نظر ی ،پیشنهادی بدهید نه مثل برخی از آقایان در حدحرف وسخن ؛بلکه سفارشتان عملی گردد .هرچند  این آقایان هم حق دارند ولی من حقیر جلوی کدام یک از این کله گنده ها رابگیرم آخریکی دوتاکه نیستندوبه قول شاعر:" آن جاکه عقاب پربریزد             از پشه ی لاغری چه خیزد ."

اصلاً به ما چه، دیگران دارندکیفشان رامی برند ،ما خودمان رابدکنیم که چه بشود؟

ولی این دفعه شاید برخوردجدی تر باشدآخرتوی همین روزنامه ی جام جم با چشمان کم سویمان دیدیم که نوشته شده :هشتادپرونده ی مفاسداقتصادی روی میزدادستان" حالا مقصود سخنگو ی قوه ی قضاییه ازاین سخن چه بوده ما که چیزی عایدمان نشد .واقعاًمی خواهند پرونده را بخوانند یا از مسیر قانونی آن اطلاع یابند یا مقصود دیگر داشته ،ولی هرچه بوده تنها روی میز دادستان دارد خاک می خورد باید مسیر طولانی طی گردد! وشاید ماه هاوسال ها دیگرنگاهی به آن هم نشود.

خیال این آقایان هم جمع جمع باشد وبروند تفریح شان رابکنند . این هشتاد پرونده روی میز دادستان است وچندگونی هم توی اتاق قضات که انشاءالله بررسی خواهدشد!!! مگرنشنیده ایدباید صبرداشت !!!