سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : دوشنبه 90/3/30 | 7:15 عصر | نویسنده : هادی اخوان

طعم شیرین رقابت را امروزه در بانک های خصوصی ودولتی مشاهده می کنیم ومزه مزه می نماییم. ولی همین رقابت سالم!باید درمسیر قانونی طی گرددیعنی؛ هرچه  رییس بانک مرکزی فرمودندموبه مو اجرا شود وباید بگویند چشم !وگرنه رقابت که چه بگویم ،موازی کاری بکنند و یک وقتی به کله ی مبارکشان زدکه نرخ سود بانکی !را(زبانم لال توی بانک داری ما اصلاً چیزی به نام سودوبهره معناندارد)افزایش دادند وتوانستندمشتری جلب نمایند ووام های کلان دادندآن وقت باید همین کله ی مبارکشان را بتن آرمه نمایید زیرا آن وقت بلای آسمانی فرودخواهدآمد واین بانک رانیست ونابود خواهد کرد؛ که درچندین مورد زیارت نمودیم .

توی این یکی موضوع که عرض کردیم یعنی بالابردن سودبانکی(؟) ودادن وام های زیاد با بهره ی اندک دیگر رقابت جایز نیست و به قول گفتنی از خط قرمز بدجوری عبور خواهند کرد .خیال کردند شهرهرتِ ،مشتری جذب می کنند .بانک های دولتی پس اینجا چه کاره اند؟!ازهمین بانک های نمیانید چندکشورفتوکپی گرفته؟