سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
تاریخ : جمعه 90/2/30 | 8:29 عصر | نویسنده : هادی اخوان

بسیاری ازواژه هادرادبیات فارسی به مرورزمان فراموش می شوند وگاهی لغات دیگرجایگزین می گردند.یکی از لغت هایی که به طورکل فراموش شده وازاذهان مردم داشت آهسته آهسته پاک می شد وجزلغات متروک به حساب می آمد؛لفظ"ارزانی "بوده است که درچند دهه ی اخیر آن را به کل از یادبرده بودیم .  

 خدا راشکر، در تاریخ28/2/90در روزنامه ی جام جم ناگهان چشممان به آن برخوردنمود.درجمله ای با مضمون منفی"شیشه ارزان شد." هرچند که نسل امروزی معنای آن رابه درستی درک نمی کنند وبرایشان نامفهوم است ولی باتلاش وکوشش می توان آن رابرای نسل آینده توضیح داد وبرای همیشه زنده نگه داشت!