سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
تاریخ : یکشنبه 89/10/12 | 9:36 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

سؤالات امتحان تاریخ ادبیات ایران وجهان (1)    سال دوم رشته علوم انسانی  دبیرستان نیکان         سرخ رود  زمان 60 دقیقه

 

1

الفبا برای اولین بار در بین چه اقوامی رواج داشت؟ الف -بابلی ها       ب- فنیقی ها

   5/. 

 

2

کدامیک از کتاب های زیر جزء اوستا نیست ؟

الف- یسنا         ب- یشت ها       ج- وندیداد        د- خدای نامه

 

 

  5/.

 3    

شعوبیه چه شعاری را مد نظر داشتند؟

  5/.

 

4

دیگر شاعران رودکی را چگونه وچرا ستوده اند؟  

 

   1

5

چرا کسایی را پرچمدار ادبیات شیعه دانسته اند؟

   1

 

6

اهمیت کار دقیقی در چیست؟

   1

 

7

چرا شاهنامه مورد توجه و پسند محمود قرار نگرفت؟

 

 5/1

8

چرا محمود این همه شاعر رادر دربار خود گرد آورد؟

 

  1

 9

ناصر خسرو علت انقلاب درونی خود را چه چیز ذکر می کند؟

 

   1

  10

اهمیت دانشنامه علایی در چیست؟

 

   1

 

11 

 

موضوع کشف المحجوب چیست؟

 

 

  1

 12

خلاق المعانی یعنی چه؟ چه کسی بدین لقب نامیده شده است؟

 

  1

13

اندیشه های شیخ اشراق بیش تر از چه مایه می گرفت؟

 

  1

14

عیاران کیستند ؟ در این باره توضیح دهید؟

 

  1

15

تاثیر سنایی را بردیگر شاعران ارزیابی کنید.

 

5/1

16

عمده ترین شاخص های شعر خاقانی کدامند؟

 

  1

17

چه کسانی از نظامی تقلید کرده اند ؟ کدام یک موفق بوده اند؟

 

   1

 

                                1                                   ادامه سؤالات صفحه دوم

 

 

18

 

زندگی مولوی به چند دوره می توان تقسیم کرد؟                                                          

 

 

 

    1

 

19

 

دو اصل وقواعد عمده ی کلا سی سیسم را در ادبیات بنویسید؟

 

 

   5/.

20

نقاشان مکتب باربیزون که بودند ؟

 

 

   1

21

از قرن هفدهم به بعد ،نقاش طبیعت گرا به چگونه هنرمندی اطلاق می شد؟

 

 

 

    1

 

                          

                                                به امید آن روز                                    جمع نمره

 

   20