سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 94/10/6 | 7:41 عصر | نویسنده : هادی اخوان

سلام علیکم

برادرفاضل ظریف مد ظله العالی

بعدالحمدوالصلوه باستحضارمی رسانددرپی عمل شنیع کنگره درتغییرروادید وگوه زیادی وغلط وافرشان،هیچ غمی به دل مبند اندوه رابزدا .بدان برعهدی که بستیم هستیم .وبرجام تا ته جام ،برخط جور استواراست.چنان کنگره را دورزده که حالشان سرجایش آید.همان طورکه درکشورتان دلواپس دارید این جا ریخته است.

فلذا طبق عادت دیرینه  چند عدد موی سبیل مبارکمان راتاکیدی برپیمان، ضمیمه نامه ایفاد می گردانیم . ان شاءاله مقبول افتد.               مستدام باشید

             

                                                                    جان اف کری    دوازدهم ذی القعده 1437