سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 94/9/23 | 9:53 عصر | نویسنده : هادی اخوان

وقتی که گرسنگی بدجوری فشارت بیاورد جیبتان هم خالی باشد صدای زنت هم ازآن طرف اتاق لیست خریدهای فردا رابرایتان گوشزد کند ،یهویی طبع شاعریتان هم گل می کند وشعری اینچنینی درسبک وسیاق پارناسیسم می سرایید که سروده ام درسفرسعید مرتضوی:

تورامی خواندت

توراعازم کرببلایی

چه گستاخانه زمزمه می کنی

"هرکه دارد هوس کرببلا بسم الله"

کریمانه قدم درره جانان گذاردی

سبک بی توشه!

زندگیت با تأمین1!تامین گشته

سبکبارقدم بردار

زیارتت قبول

آسوده برو

دعای مادران کشته شده درکهریزک پشت وپناهت

زمزمه ی شبانه زندانیان روزنامه نگاربدرقه راهت

توبرخواهی گشت

تودرجه یکی2 !ومتفاوت بادیگران!

یقین دارد اژه ای!!


1-مقصودتأمین اجتماعی است که سعیدجان دست به بذل وبخشش بی حساب وکتاب زده است وازآن همه ثروت تنهابه قوت لایموت اکتفانموده است.

2-درجه یک ودوشهروندی است که عرفای جدید به آن بی اعتقادند ولی فلاسفه معتقد.