سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 94/8/21 | 10:36 عصر | نویسنده : هادی اخوان

درپی درج مطالب گرانباربرادربسیجی صفارهرندی جانمان !درخبرگزاری های  وابسته به برادران دررابطه به موهای گندیده که فرموده بودند:" یک موی گندیده تندورها رابه اصلاح طلبان واعتدالیون نمی دهم." برای تنویرافکارعمومی وهمچنین برادربزرگواروروشن شدن اهالی روستای بالامحله بخصوص قشر اصولگرا که سخنانتان موجب نفوذغیرخودها دربینشان گردیده واختلافشان زیادشده ، اعلام می داریم که هیچ تارموی گندیده ای درتندروهای روستایمان دیده نشده است که آن رااهداکنندچراکه همه عزیزان سرشان را باشامپو گلرنگ شرکت وابسته به نهاد برادرانمان می شویندکه عاری از مواد افزونی غربی است ؛غیر ازحسن کچل یک چشم ازتندروهای روستا ومخالف سرسخت برجام وسرجام وهرچه نامش دارای جام است  که دیرزمانی است هیچ مویی برسرشان مشاهده نگردیده ونروییده!عکس مبارکشان درذیل برای روشن شدن موضوع ارسال می گردد.بنابراین تارمویی درکارنبوده وازروستایمان مبراست خواهشاً تقاضای موی گندیده نفرمایید.  

حسن