سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 94/6/28 | 5:35 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

 

ماجمعی ازاهالی روستای بالامحله که درردیف اعتدالیون قرارداشته وباافراط وتفریط میانه ای نداریم ومعتقدبه شیب ملایم دولت ودولتیان هستیم این مصیبت عظمی که عامل سکته وزیراقتصادودارایی بوده وازبیستم تااندی کل هیئت دولت درماتم به سربرده وعزاداراست، محضردولتیان تسلیت عرض نموده ان شاءاله آخرین غم تان باشدمارادراین مصیبت بزرگ شریک بدانید .وخوب واقفیم تااین پرداخت ناچیز یارانه ها برقراراست شماعزیزان عزادارید وچهره شادی رانمی بینید.لذا مااهالی روستای بالامحله نه چپ ونه راست آن ،بلکه دروسط ومیانه محل ساکنند ،بارضایت کامل انصراف خویش راازدریافت یارانه های امشب اعلام می داریم شایداندکی ازبارمصیبت کاسته گرددوبرای تقدیراززحمات شما ،درایام مصیبت پرداخت یارانه ،مراسم نوحه خوانی وسینه زنی درمسجد محله برقراراست به همراهی زیارت یارانه !دعادرحق تان ولعن ونفرین برمسببین آن!!!

و به خوبی آگاهیم که این شندرغازمشکلی ازمشکلات ماراحل نخواهدکرد پس بهترکه نگیریم .ای الحال ازشمامردان سیاسی خواهشمنداست ازاین همه بریز وبپاش کشوری واختلاس های میلیاردی اصلاًخودرا به غم واندوه نزنید که برای معده تان ضرردارد.

                                                                        باتشکر اعتدالیون روستای بالامحله