سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
تاریخ : چهارشنبه 94/5/14 | 12:12 صبح | نویسنده : هادی اخوان

 

شادی

اشتباه نکنیم توی ایران است و درخبرگزاری ها داخلی درج شده است .بیچاره مردم که توی این چندسال گرانی! با کلمه ی ارزانی احساس غربت می نمودند، با شنیدن" ارزانی مجددمرغ" تکرارمی کنیم "ارزانی مجددقیمت مرغ "اززبان رییس اتحادیه پرنده ومرغ کشور به خیابان ها ریختندوتاسحرگاهان به جشن وپایکوبی پرداختند .متاسفانه یکی ازهموطنان به خاطرشادی زیاد سکته وخرقه تهی کرد.بسیاری ازمردم هم مثل بازی تراکتور-نفت سال گذشته ،به گمان این که توافق اتمی دیگری شکل گرفته به خیل حضار پیوستند ،تازه نیمه شب متوجه شدند مسبب شادی چیست!!

خدارا شاکریم که هنوز توافق هسته ای اجرایی نشده قیمت مرغ "مجدداً"کاهش یافته ،به گفته ی کارشناسان مرغ آن قدر توی کوچه وبازار ریخته شود که  مردم صبحانه هم مرغ بخورند وهرروز به خاطر شکستن قیمت به جشن وسروربپردازند این ها ست که دلواپسان ازآن ها درهراسند وچشم دیدن شادی مردم راندارند!!!!