سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 92/4/14 | 12:25 صبح | نویسنده : هادی اخوان

 

سخنان رییس جمهورآقای احمدی نژادازصداو سیمای مبارکمان هرچه بوده ،تمام شده است .ولی باید حرمت داری نمود .خوداهالی وکارکنان صداوسیمادرحین سخنان رییس جمهور چنان باصدای بلندبلندمی خندیدند که صدای قهقهشان کیلومترهاآن طرف ترها به گوش می رسید .قضاوت رابه شمامی سپاریم همین کارها می کنند که مردم می روند ماهواره تماشامی کنند .آخرکجای حرفشان خنده داربود بگوییدتاماهم بخندیم......خندیدن