سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : سه شنبه 92/4/4 | 6:56 عصر | نویسنده : هادی اخوان

 

این روزها بازار رجعت درزمان امام زمان داغ داغ شده وبعداز چاوز رییس جمهورونزوئلا که به معیت حضرت مسیح باز خواهندگشت ،آقای الهام که دارای چندشغل شریف می باشند! دراظهاری نادر فرمودند که :"ان شاءالله احمدی نژادنیز باظهور امام عصررجعتی دوباره خواهند داشت ودرآن زمان به دنبال برپایی حکومت مطلوب خواهدبود."داخل پرانتز(به حتم آن زمان یارانه صدبرابرخواهدشد.)

درهمین گیرودار ومباحث این جوری، کدخدای بالامحله مان که درفرصت طلبی کسی به گردپایش نمی رسد دربین اهالی روستاو درحضور بخشدار، برای این که بایک تیردونشان بزند وهم برمقام خویش بیفزاید وهم ازبودجه ی بخشداری بهره هاببرد ،عنوان داشتند :"ان شاءالله بخشدارمان درزمان امام عصر (عج)رجعت خواهند داشت وروستایمان تبدیل به شهرستان خواهدشد ولابد پل وسط ده رانیزمرمت خواهند نمود."

آن چه ما شنیدیم وخواندیم تعداد یاران امام عصرمحدود خواهد بود وباید تادیرنشده وجاپرنگشته دربین سخنرانی هاویانوشته هایمان،جایی برای خودمان دست وپاکنیم که اوضاع خیلی بی ریخته!!!!