سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
تاریخ : یکشنبه 92/1/11 | 5:13 عصر | نویسنده : هادی اخوان

"به گزارش ایسنا، بنا به دستور وزیر آموزش و پرورش و طی بخشنامه شماره01 / 710 روز پنجم فروردین ماه، برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش احکام کلیه فرهنگیان در هفت روز اول سال جدید صادر و برای ارسال به مدارس سراسر کشور آماده می‌باشد."

 

پس ازانتشارخبر بسیاری ازفرهنگیان که باورشان نمی شد ودراین اوضاع قمردرعقرب اقتصادی که جرئت سفروبرون رفت رانداشته به حالت خودجوش به نزدیکترین مکان عبادت خودشان ،اعم از کلیسا،مسجد،کنشت،صومعه،تکیه،دیرو...هجوم آورده ودست به دعاگشتند وبه حال این دولت آن قدردعانمودند تا پایانش را احساس نکنند! در فرازی ازاین احساسات ادعیه ی خودجوش ومذهبی ،آمده است :

 

خدایا،انتخابات راازمامگیر.                                                                                       آمین

بارالها ،مارادرغیرانتخاب وانتخابات ازاین دنیامبر.                                                           آمین

خدایا ،هرروزمان راروزانتخابات قرابده.                                                                        آمین

الهی ،علاوه برافزایش حقوق ،افزایش سیب زمینی را مرحمت بفرما.                              آمین

خدایا،ظهور مشایی احمدی نژاد را نزدیکتر بفرما.                                                           آمین

بارالهی ،دراین چندسال بعدازانتخابات خبری خوشی نشنیده ایم ؛این ایام نزدیک به انتخابات سیل خبرهای خوش خوش را ازسوی خدمتگزاران برسان.                                                                           آمین

الهی ،این نسیم خوش خدمت !که سال هابود؛ نوزید ،وزان قرابده                                         آمین

خداوند مهربان ورحیم ،کاندیداهای مارا کم بفرما واحساس وظیفه راازآنان بگیر وبگذارمشایی یکه وتنها بماند.   آمین                                                                                                        

الهی ،دست دولت رادراین ایام بازبگذار ،چون بعدازاین ماچشممان به چیزی آب نمی خورد.         آمین

الهی ،رأی گیری نزدیک است می خواهند مارابه صندوق هابکشانند رأی ما را به مشایی !بپذیر.    آمین