سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : شنبه 89/9/27 | 7:13 عصر | نویسنده : هادی اخوان

اگر یادتان باشددر قسمت های نخستین سریال قهوه ی تلخ ،دربررسی روزهای ورخدادهای  تاریخی،رخدادی اشتباهی از رادیوپخش گردیدکه استادتاریخ تلاش بسیاری نمود تا آن اشتباه تاریخی رادرست کند ؛که موفق نشد وسرآخر به این نتیجه رسید ؛که چه فرقی     می کندکه تاریخ وحوادث آن پایین وبالارود یا رخدادهای تاریخی بدجلوه داده شوند .در چندروز گذشته از تریبون های مختلف به گوشه وکنایه یا در برخی موارد به طور مستقیم عنوان می داشتندکه "سبزها "برابرند با یزیدیان.لذا چون در رشته ی تاریخ کمی سررشته داریم ، برآن شدیم که آیا چنین چیزی هست یا خیر؟ وبا توجه به دلایل تاریخی وصغری وکبری کردن فرضیات به این نتیجه رسیدیم که نه؛ چنین نیست با چنددلیل:

1-امکانات  بسیار ناچیزی دارند ،ا مکانات گسترده در اختیار آنان نیست.2-بسیاری از آنان در زندانند.3-تبلیغات شدید علیه آنان است  .4-آنان دراقلیتند نه دراکثریت.5-آنان  خارجی  (خارج ازدین)محسوب می شوند.وچنددلیل دیگر.که خودتان ازاین بنده بیشتر می دانید. حالا هم که گفته شد چه فرقی می کند ،که یزیدی باشندیا نباشند.هرچند بسیاری از آنان واقعاَاز یزید نیز بدترند.