سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 90/4/31 | 5:11 عصر | نویسنده : هادی اخوان

  -بفرماییدبگویید،فرمایش از کیست؟

-عرض کردیم ازمعاون وزیرکار.

-خوب چه فرمایش کرده که ماتم گرفته ای؟

-انکار سخنان رییس جمهور.

-انکارسخنان رییس جمهور ؟!عجب جرئت وجربزه ای  !واقعاًجگرشیرداشته است!حالاچی فرموده ؟که خیلی کارداریم.

-فرموده:گفتیم یک ونیم میلیون شغل ایجادمی کنیم نه دوونیم میلیون شغل!

-قربان جفت سبیل هایت بروم. پس چنان که گفته شد؛ دوونیم میلیون شغل چه می شود؟

-ناراحتی من فلک زده  هم به خاطرهمین است .داشتم بااین چرتکه مان حساب وکتاب می کردیم که امسال توی این چندماه مانده به پایان سال یکی از دو ونیم میلیون شغل به ما می ماسد. نگوکه یک میلیونش می پرد.

-حالا این قدر به خودت فشارنیاور .یک چیزی گفته اند.تاتوباشی به این وعده ووعیدآقایان دل نبندی!

-پس دلمان راخوش کردیم به آن هزار متر زمین وعده داده شده ،چه خواهد شد؟

-ملتفت باش ؛این ها می خواهنداثبات کنند که  بسیاری از ضرب المثل ها نادرستند مثلاً ؛کی گفته سنگ بزرگ علامت نزدنه؟همین دیروز،وزیر محترم آموزش وپرورش با یک دستش سه هندوانه برداشت! یادرجشن چندروز پیش وزیر اقتصاد(که به اسم ایشان حساسیت داریم)با یک دستش چنان صدادرمی آورد که کل جمعیت رامتحیّرساخت.باورکن.