سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 90/4/31 | 11:16 صبح | نویسنده : هادی اخوان

  اخراجی های کابینه ،مقابل دولت/جبهه ی پایداری انقلاب اسلامی می آید.     به نقل ازجراید

واقعاًدردنیای سینما،ساخت فیلم هایی پشت سرهم وبه عبارتی یک ودوو...کاربسیارمشکلی است.ازهمان روزهایی  که اخراجی های یک ساخته شد بیش ترکارشناسان سینما اعتقادداشتندکه اگر به زوربازو هم اکتفاکنند تا اخراجی های سه درست نخواهد شد.وبعدازساخت اخراجی های سه کارگردانش اعلام نمود؛پرونده ی این فیلم بسته شد.ولی دراین بین بقیه ی آقایان کاسه ی داغ ترازآش شدند واعلام نمودند؛ فیلم راادامه خواهند داد،چه کارگردان بخواهد ،چه نخواهد.لذا اخراجی های دولت با گردآمدن در مکانی اعلام نمودند جبهه ی پایداری انقلاب اسلامی را علیه دولت خواهند ساخت وپیش بینی نمودند از اقبال زیادی نیزبرخوردارخواهدشد.بسیاری از طرفدارانشان با ارسال پیامک ،خواستند به جای نامگذاری جبهه ی پایداری ،همان اخراجی های 4رابگذارند، که موفق ترخواهند بود!