سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 90/4/26 | 12:20 صبح | نویسنده : هادی اخوان

   "قم بعدازتهران رتبه ی دوم طلاق رادرکشوربه دست آورد.             به نقل ازمطبوعات

درپی کسب مقام دوم  قم درطلاق کشور ،شوروشوق وصف نشدنی سراسر کشور علی الخصوص شهرستان قم رافراگرفت وبسیاری از جوانان دیشب وامروز را به پایکوبی وجشن  وسرورگذراندند وازدولت نیز خواستند به خاطر این مقام شامخ ،روز شنبه نیزدرقم تعطیل  اعلام گردد، که تاکنون خبری از تعطیلی نشد . ولی ازخبرهایی که به بیرون درزکرده دوشنبه حتماً تعطیل خواهدبود. کسب مقام دوم قم در طلاق کشوری ،که هیچ کارشناسی آن راپیش بینی نمی کرد باردیگر نشان داد ؛مربی خارجی می تواند مثمرثمرواقع گردد .بسیاری از مردم قم اعتقادراسخ دارند باتمدید قرارداد مربی خارجی ،طلاقویچ !وبه کارگرفتن نیروی جوانتر مقام نخست دوراز دسترس نخواهدبود .درپی این مقام رییس جمهور ترکمنستان که از خوشحالی درپوست خودش نمی گنجیدپیام تبریکی برای مردم غیور قم فرستاده که به شرح ذیل می باشد.

" کسب مقام دومی طلاق در سراسر ایران پهناور رابه شما دلاورمردان  قمی تبریک عرض می نمایم .این مقام به دست نیامده مگر درتلاش وپشتکار بسیار .آفرین برشماباد.امید است نام سرافراز قم رادر سراسر جهان معروف ومشهور گردانید وبه امید قهرمانی در سراسر جهان وبازی های المپیک2012 آفریقای شمالی ! این پیروزی  مردم ترکمنستان رابه زندگی امیدوار ساخت وان شاء الله این مقام بتواند  مردم دوکشوررابار دیگربه هم نزدیکتر سازد؛ وباعث بهبود روابط گردد.

                                                                                              به امید مقام والاتر

                                                                                        احمد حسن محمدوف

طبق آخرین خبر بسیاری از مسئولین استان ازاین مقام شوکه شدند وبعضی نیز دچار بیهوشی مزمن گردیده اند!!!